Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fragmentation of a Turkish Low Rank Coal During Fixed-bed Evaporative Drying Process

International Journal Of Coal Preparation And Utilization, no.1, ss.1-9, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An experimental investigation of single lignite particle dried insuperheated steam and hot air

International Journal Of Coal Preparation And Utilization, no.1, ss.1-9, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Drying Characteristics of Coarse Low-Rank-Coal Particles in a Fixed-Bed Dryer

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.37, ss.303-313, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of performance degradation of a marine diesel engine by using curve based approach

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.108, ss.1136-1146, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Drying kinetics of coarse lignite particles in a fixed bed

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.130, ss.208-213, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Bed Height and Particle Size on Drying of a Turkish Lignite

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.35, ss.196-205, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Techno-economic model for district heating systems

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.72, ss.177-185, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance analysis and optimization of heat exchangers: a new thermoeconomic approach

APPLIED THERMAL ENGINEERING, cilt.30, ss.104-109, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparative energetic and exergetic performance analyses for coal-fired thermal power plants in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, cilt.48, ss.2179-2186, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermodynamic model for exergetic performance of a tubular SOFC module

RENEWABLE ENERGY, cilt.34, ss.1863-1870, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermodynamic and economic assessments of gas turbine inlet air-cooling by evaporative technique

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.6, ss.605-619, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An analysis of SOFC/GT CHP system based on exergetic performance criteria

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.33, ss.2566-2577, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electricity production cost analysis of a combined cycle power plant

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.3, ss.224-232, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exergetic performance coefficient analysis of a simple fuel cell system

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.32, ss.4600-4609, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A techno-economical evaluation for installation of suitable wind energy plants in western Marmara, Turkey

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.25, ss.407-427, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Emission assessment for cogeneration systems

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.2, ss.267-275, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Economical analyses of build-operate-transfer model in establishing alternative power plants

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.48, ss.234-241, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of economic parameters on power generation expansion planning

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.46, ss.1780-1789, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gaz Türbinlerinde Giriş Hava Debisinin Hesaplanması

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.469-476, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gaz türbinli kombine çevrim sisteminin termodinamik optimizasyonu

Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, no.1, ss.50-62, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Simulink kullanarak bir pnömatik sistemin simülasyonu

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.155-162, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gaz türbinlerinin kısmi yüklerdeki birim elektrik üretim maliyetinin analizi

Sigma-Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.123-132, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.23, ss.123-132, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KAPASİTE OPTİMİZASYONU

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2004, ss.101-115, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOJENERASYON SİSTEMLERİNDEKİ YAKIT FİYATLARININ VE BİRİMYAKIT MALİYETLERİNİN ANALİZİ

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2004, ss.128-138, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Termik Santrallerde Enerji Etüdü

ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 Şubat 2020

Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma

ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 Şubat 2020

Simple Evaluation and Optimization of Ambient Temperature Effect on Electricity Production of Photovoltaic Power Plants

XIII BALKAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2018

A CASE STUDY FOR CALCULATION OF BOILER EFFICIENCY BY USING INDIRECT METHOD

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 19 Aralık 2017, ss.994-1000

Energy Saving Opportunities for Natural Gas-Fired Furnaces

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.339-342

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KULLANILAN SKOÇ TİPİ BUHAR KAZANLARININ GENEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 Nisan 2017, ss.93-100

Determination of Performance Degradation of Marine Diesel Engine

3rd International Multi-Conference on Computer, Electrical, Electronics and Mechanical Engineering (IMCEEME' 15), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 21 Mayıs 2015, ss.63

Effect of Drying on Coal Particle Size

International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'15), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015

Kızgın Buhar Basıncı ve Sıcaklığının Kombine Çevrim Performansına Etkisi

12. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2006, ss.141

Effects of bulk modulus on simulation of a hydrostatic transmission system

9th International Research/Expert Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology (TMT 2005), Antalya, Türkiye, 26 Eylül 2005, ss.1-4

A parametric study for analysis of combined cycle system performance

1st International Symposium and Exhibition on Environment-Friendly Energy Sources and Technologies, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2005, ss.33-37

Determining operating conditions of integrated gas turbine-geothermal power plant with exergy analysis

the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Athens, Yunanistan, 03 Temmuz 2005 - 07 Temmuz 2019, ss.1-6

Gaz Türbinlerinde Evaporatif Soğutmanın Ekonomik Analizi

11. Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2005, ss.158

Comparative economic analysis between fuel cell and conventional power plants

Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.559-565

The performance analysis of integrated gas turbine-geothermal power plant with respect to ambient temperature

Second International Conference on Applied Thermodynamics, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2005, ss.493-500

Comparison cogeneration system with conventional power plants and evaluation of their environmental impacts

the First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.1047-1051

The analysis of product costs of cogeneration system

The First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Nevşehir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2004, ss.121-127

The Analysis of Specific Product Cost of Co-Generation System

CMES1-04 Proceedings of the First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Niğde, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2004, ss.121-127

Basit Brayton Çevriminin Ekserji Kayıp Oranına Göre Analizi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.139-142

Gaz Türbinli Sistemlerde Giriş Şartlarının Performansa Etkisi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.116-122

İzmir-Seferihisar Jeotermal Sahasının Binary Teknolojiyle Elektrik Üretim Potansiyeli

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.134-138

Kojenerasyon Sistemlerinin Yakıt Fiyatlarina Duyarlılığının Analizi

14. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003, ss.123-128

Determining Performance Criteria of Simple Gas Turbine Systems with Exergy Analysis

IEEES-1 Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Haziran 2003, ss.341-344

Kitap & Kitap Bölümleri

Evaporative Drying of Low-Rank Coal

Sustainable Drying Technologies, Jorge Del Real Olvera, Editör, intech, London, ss.59-77, 2016