Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ardıl Çeviri Öğrenimi Aşamasında Dilsel Hatalar: Birkaç İpucu

Turkish studies International Periodical for the Languages, Literature and Historyof Turkish or Turkic, cilt.8, ss.273-279, 2013
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Sözden Temsile Çeviribilim

İşaret Dili ve İşaret Dili Çevirisiyle İşitme Engelli Bireylerin Topluma Katılımlarının Desteklenmesi, Şulha P., Editör, Çeviribilim, İstanbul, ss.78-92, 2015
Link

Avrupa'ya Kimlik

Çokkültürlülük Sınavı , -, Editör, Bağlam Yayıncıllık, İstanbul, ss.260-288, 2009
Link

Traduction, Terminologie, Redaction

La situation actuelle de la traduction technique en Turquie, Daniel Gouadec, Daniel Toudic, Editör, La Maison du dictionnaire, Paris, ss.169-179, 2002