General Information

Institutional Information: Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Turkish Education

Metrics

Publication

43

Project

2

Open Access

6

Biography

Hatay'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Adana'da, yükseköğrenimini İstanbul'da tamamladı. Devlet Parasız Yatılı olarak okuduğu liseyi (lise üçüncüsü) ve lisans eğitimini (bölüm birincisi) derece ile bitirdi. İstanbul'da devlet (resmi) okullarında Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Bir süre müdür yardımcısı olarak okul yöneticiliği görevinde de bulundu. Bir yandan da lisansüstü eğitimine devam etti. Doktorasını Marmara Üniversitesi'nden aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü'ne Yard. Doç. Dr. olarak atandı. 2014-2015 yılları arasında TÜBİTAK bursuyla Amerika Birleşik Devletleri Indiana Üniversitesi-Bloomington'da misafir araştırmacı olarak araştırmalar yaptı. Türkçe Eğitimi Anabilimdalı Erasmus koordinatörüdür. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilimdalı'nda Doç. Dr. olarak araştırmalarına devam etmektedir. 

Contact

Other Email
hayrullahkahya@hotmail.com
Web Page
http://dergipark.gov.tr/ibad
Office Phone
+90 212 383 4887
Office
A-116
Address
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampus Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı A-116 Esenler-İSTANBUL