Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilişim Teknolojileri Kurslarına Katılan Yetişkinlerin Kurs Bırakma Durumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ISMEK Örneği

4. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.2318-2323 Creative Commons License