Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2015 - 2017 Deputy Head of Department

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Batı Dilleri Ve Edebiyatı Böl.

Courses

  • Undergraduate Fr. Yaz. Anl. Gel. I

  • Undergraduate Tr-Fr. Çeviri Çalışmaları I

  • Undergraduate Kültürlerarası Diyaloğu Geliştirme