Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gözde Yapıtının Etnometodolojik Çeviri Çözümlemesi

VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, 01 Mayıs 2012

Afrikalı Leo\'da Çevirmenin Sesi

XI. Uluslar arası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu, 01 Ekim 2011

Metinlerarası bir Çevirmen

X. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, 01 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Traduire la créativité: Une re-écriture de la poéticité

Frankofoni 32, Tuğrul İnal,Damla Erkay, Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.125-132, 2018

Le voyage de Tintin à travers ses traductions en turc

Seuils et traverses, enjeux de l'écriture du voyage, volume 1 et 2, Jean-Yves Le Disez (volume 1) et Jan Borm (volume 2), Editör, Crbc Publıshıng, Paris, ss.307-317, 2002

Diğer Yayınlar