Announcements & Documents

RPC Reaktif Enerji Tarifesi
Lecture Note
8/24/2021
RPCSimulations
Lecture Note
6/8/2021

RPC_Simulations

RPC-Simulations.rar Creative Commons License

RPC-weeks-7-13
Lecture Note
6/8/2021

RPC-weeks-7-13 RPC_7-13.rar Creative Commons License

Federal Dokümanlar
Lecture Note
4/15/2021

Federal Dokümanlar

Federal_Dokümanlar.rar Creative Commons License

RPC-weeks-1-5
Lecture Note
4/15/2021
RPC Hesap
Lecture Note
4/11/2021
RPC Matlab Codes
Lecture Note
4/11/2021

RPC Matlab  Codes

RPC_Matlab_Codes_1.rar Creative Commons License

Matlab Ders Notu
Lecture Note
10/15/2020
PhDPFmfiles
Lecture Note
11/13/2019

PhD_PF_m_files

PF_m_files.rar Creative Commons License

PhD LF Kodlar
Lecture Note
10/16/2019

PhD LF Kodlar

LF Kodlar.rar Creative Commons License

RPC Homeworks
Announcement
4/23/2019

Gruplar aşağıda ödevlerden birini seçerek yapabilir: 

1- EMO Kompanzasyon seçim cetvelinin sol tarafta kondansatör gücünü girdiğimizde Kablo, Konataktör, NH Sigorta, Otomatik Sigorta seçimini yapacak bir Excel programı

2- Girişler: Kurulu güç, Talep Faktörü, cosfi1, cosfi2 ve Reaktif Güç Rölesi Kademe sayısı (4,8,12,15,18,24) ve bir firmanın (Ör. schiender) AG Qc değerlerine göre otomatik kademe güçlerini hesaplayan bir program (Excel veya Matlab)

3- Kablolu OG ve/veya YG kablolarının oluşturduğu olumsuz etkileri araştırarak, klasik kompanzasyonun (yani Qc eklemek) tam tersi olan QL ekelemek olan reaktör hesabı ve ekonomik karşılığını bulan ve bu duruma çözüm geliştiren bir program ve Simulinkte simülasyonu

4- Simulinkte üç fazlı herhangi bir harmonik üreten modelin (devre, sistem, inverter, motor kontrol vb) üreteceği harmonikleri harmonik mertebesine göre gösteren bir simulink modeli

5- Ölçülen harmonik değerlerini girerek harmonikli kompanzasyon değerlerini (her kademede Qc'ye ek olarak QL reaktör) hesabını yapan bir program (Excel veya Matlab)

ENF1170 Matlab Exam Sample
Exam
4/5/2019

Sınav Örneği

TBB_2013G_M.pdf Creative Commons License

EMED_B-H Eğrisi
Lecture Note
3/18/2019
RPC-Annual_Load_Data (8760 hrs)
Lecture Note
3/4/2019
RPC-Barcyle.m
Lecture Note
2/27/2019
PhD Güç Akışı Ders Notu
Lecture Note
12/19/2018
PhD-Kısa Devre Hesapları-xls
Lecture Note
12/11/2017
EMFT-2015-Midterm1_Solutions
Announcement
11/13/2017
EMFT-Exams-2015
Announcement
11/13/2017
EMFT-Exams-2014
Announcement
11/13/2017
PhD-Tablolar
Lecture Note
10/10/2017
PhD-TEİAŞ Enterkonnekte İletim Sistemi
Lecture Note
10/10/2017
EMFT-Coordinate Systems and Transformations
Lecture Note
10/6/2017
EMFT-Lecture Notes (Turkish)
Lecture Note
10/6/2017