Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Survey of power quality in Turkish national transmission network

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.1880-1892, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

L-p norm approaches for estimating voltage flicker

ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, cilt.80, ss.1506-1510, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power quality assessment of grid-connected wind farms considering regulations in turkey

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.13, ss.2553-2561, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of magnetic field distributions in substation centers using artificial neural networks

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, cilt.66, ss.819-827, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Voltage flicker estimation based on linearization and L-p norms

IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, cilt.18, ss.1564-1566, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehir Şartlarında Küçük Güçlü Rüzgar Türbinlerinin Analizi

3e Electrotech.Dergisi, cilt.1, no.290, ss.54-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trijenerasyon Sistemlerinde Kısa Devre Analizi

3e Electrotech.Dergisi, cilt.1, no.283, ss.18-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Orta Gerilim Transformatör Merkezindeki Elektromanyetik Alan Değerlerinin İncelenmesi

YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.58-66, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Yakıt Pilleri ve Uygulama Alanları

3e ELECTROTECH, ss.174-180, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dengeli Elektrik Enerji Sistemi Verilerini Kullanarak Dengesiz Sistem Kayıplarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.47-52, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Analysis of Magnetic Fields in Nonlinear Load Conditıons by Using Matlab/Simulink

4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE-2006), Iasi, Romanya, 12 Ekim 2006, ss.653-660

Alçak Gerilimde Tek Fazlı Yükler İçin Harmonik Akım Sınırları

III. Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO 2004, Bursa, Türkiye, 8 - 12 Aralık 2004

The Investigation of Magnetic Fields in Electric Power Lines by Using MATLAB SIMULINK

3rd Conference on Technical & Physical Problems in Power Engineering, (TPE-2006)

Kitap & Kitap Bölümleri