Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Analysis of Magnetic Fields in Nonlinear Load Conditıons by Using Matlab/Simulink

4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE-2006), Iasi, Romanya, 12 Ekim 2006, ss.653-660

The Investigation of Magnetic Fields in Electric Power Lines by Using MATLAB SIMULINK

3rd Conference on Technical & Physical Problems in Power Engineering, (TPE-2006)

Kitap & Kitap Bölümleri

MATLAB KILAVUZU

Papatya Bilim, İstanbul, 2018
Link

Matlab Uygulama Çözümleri

Papatya Bilim, İstanbul, 2012
Link

Teknik İngilizce Çeviri Kılavuzu

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1998
Link