Paylaşımlar ve Duyurular

Matlab Final Örneği ve Çözümleri
Ders Notu
22.12.2019 - Devam Ediyor

Matlab Final Örneği ve Çözümleri

ENF1170_Final.doc Creative Commons License

Matlab Ders Notu 4-7
Ders Notu
22.12.2019 - Devam Ediyor

Matlab Ders Notu 4-7

For&While Döngüsü

fprintf fonksiyonu

İki Boyutlu Grafik İşlemleri

Sembolik Matlab

Matlab_Ders_notu_4-7.rar Creative Commons License

EMFT Homeworks
Ödev
28.11.2019 - Devam Ediyor

Hi everbody,

Please send your solutions written in MS-Word to e-mail address: inan@yildiz.edu.tr

emat_ödev.pdf Creative Commons License

ENF1170 Ödevleri
Ödev
21.11.2019 - Devam Ediyor

ENF1170 Ödevleri

ENF1170 Ödevleri.docx Creative Commons License

PhDPFmfiles
Ders Notu
13.11.2019 - Devam Ediyor

PhD_PF_m_files

PF_m_files.rar Creative Commons License

Matlab Ders Notu 1
Ders Notu
31.10.2019 - Devam Ediyor
Matlab Ders Notu 3
Ders Notu
31.10.2019 - Devam Ediyor
Matlab Ders Notu 2
Ders Notu
31.10.2019 - Devam Ediyor
PhD LF Kodlar
Ders Notu
16.10.2019 - Devam Ediyor

PhD LF Kodlar

LF Kodlar.rar Creative Commons License

MATLAB Yükleme
Duyuru
6.10.2019 - Devam Ediyor

YTÜ Matlab Kampüs Lisansı Kurulumu

Matlab_Kurulumu.pdf Creative Commons License

RPC_Example of Compensation with filter
Ders Notu
18.05.2019 - Devam Ediyor
PS_t-table
Ders Notu
18.05.2019 - Devam Ediyor
PS_Kikare-table
Ders Notu
18.05.2019 - Devam Ediyor
PS_Tables
Ders Notu
18.05.2019 - Devam Ediyor
PS - Normal Distribution Table
Ders Notu
18.05.2019 - Devam Ediyor
PS Exam Sample (2018_Spring)
Sınav
18.05.2019 - Devam Ediyor

As I promise....

PS_2018B_exams.rar

RPC Homeworks
Duyuru
23.04.2019 - Devam Ediyor

Gruplar aşağıda ödevlerden birini seçerek yapabilir: 

1- EMO Kompanzasyon seçim cetvelinin sol tarafta kondansatör gücünü girdiğimizde Kablo, Konataktör, NH Sigorta, Otomatik Sigorta seçimini yapacak bir Excel programı

2- Girişler: Kurulu güç, Talep Faktörü, cosfi1, cosfi2 ve Reaktif Güç Rölesi Kademe sayısı (4,8,12,15,18,24) ve bir firmanın (Ör. schiender) AG Qc değerlerine göre otomatik kademe güçlerini hesaplayan bir program (Excel veya Matlab)

3- Kablolu OG ve/veya YG kablolarının oluşturduğu olumsuz etkileri araştırarak, klasik kompanzasyonun (yani Qc eklemek) tam tersi olan QL ekelemek olan reaktör hesabı ve ekonomik karşılığını bulan ve bu duruma çözüm geliştiren bir program ve Simulinkte simülasyonu

4- Simulinkte üç fazlı herhangi bir harmonik üreten modelin (devre, sistem, inverter, motor kontrol vb) üreteceği harmonikleri harmonik mertebesine göre gösteren bir simulink modeli

5- Ölçülen harmonik değerlerini girerek harmonikli kompanzasyon değerlerini (her kademede Qc'ye ek olarak QL reaktör) hesabını yapan bir program (Excel veya Matlab)

Technical English Exam Sample
Sınav
5.04.2019 - Devam Ediyor
ENF1170 Matlab Exam Sample
Sınav
5.04.2019 - Devam Ediyor

Sınav Örneği

TBB_2013G_M.pdf Creative Commons License

RPC_Tables
Ders Notu
27.03.2019 - Devam Ediyor
EMED_B-H Eğrisi
Ders Notu
18.03.2019 - Devam Ediyor
RPC-Single Line Diagram
Ders Notu
8.03.2019 - Devam Ediyor
RPC-Annual_Load_Data (8760 hrs)
Ders Notu
4.03.2019 - Devam Ediyor
RPC-Barcyle.m
Ders Notu
27.02.2019 - Devam Ediyor
PhD Güç Akışı Ders Notu
Ders Notu
19.12.2018 - Devam Ediyor
PhD-Kısa Devre Hesapları-xls
Ders Notu
11.12.2017 - Devam Ediyor
EMFT-Formula-Sheet
Duyuru
13.11.2017 - Devam Ediyor
EMFT-2015-Midterm1_Solutions
Duyuru
13.11.2017 - Devam Ediyor
EMFT-Exams-2015
Duyuru
13.11.2017 - Devam Ediyor
EMFT-Exams-2014
Duyuru
13.11.2017 - Devam Ediyor
PhD-Tablolar
Ders Notu
10.10.2017 - Devam Ediyor
PhD-TEİAŞ Enterkonnekte İletim Sistemi
Ders Notu
10.10.2017 - Devam Ediyor
EMFT-Coordinate Systems and Transformations
Ders Notu
6.10.2017 - Devam Ediyor
EMFT-Lecture Notes (Turkish)
Ders Notu
6.10.2017 - Devam Ediyor