Paylaşımlar ve Duyurular

RPC_Example of Compensation with filter
PS_t-table
PS_Kikare-table
PS - Normal Distribution Table
PS Exam Sample (2018_Spring)

As I promise....

PS_2018B_exams.rar

RPC Homeworks

Gruplar aşağıda ödevlerden birini seçerek yapabilir: 

1- EMO Kompanzasyon seçim cetvelinin sol tarafta kondansatör gücünü girdiğimizde Kablo, Konataktör, NH Sigorta, Otomatik Sigorta seçimini yapacak bir Excel programı

2- Girişler: Kurulu güç, Talep Faktörü, cosfi1, cosfi2 ve Reaktif Güç Rölesi Kademe sayısı (4,8,12,15,18,24) ve bir firmanın (Ör. schiender) AG Qc değerlerine göre otomatik kademe güçlerini hesaplayan bir program (Excel veya Matlab)

3- Kablolu OG ve/veya YG kablolarının oluşturduğu olumsuz etkileri araştırarak, klasik kompanzasyonun (yani Qc eklemek) tam tersi olan QL ekelemek olan reaktör hesabı ve ekonomik karşılığını bulan ve bu duruma çözüm geliştiren bir program ve Simulinkte simülasyonu

4- Simulinkte üç fazlı herhangi bir harmonik üreten modelin (devre, sistem, inverter, motor kontrol vb) üreteceği harmonikleri harmonik mertebesine göre gösteren bir simulink modeli

5- Ölçülen harmonik değerlerini girerek harmonikli kompanzasyon değerlerini (her kademede Qc'ye ek olarak QL reaktör) hesabını yapan bir program (Excel veya Matlab)

Technical English Exam Sample
Matlab Exam Sample
RPC-Single Line Diagram
RPC-Annual_Load_Data (8760 hrs)
RPC-Barcyle.m
PhD Güç Akışı Ders Notu
PhD-Kısa Devre Hesapları-xls
EMFT-Formula-Sheet
EMFT-2015-Midterm1_Solutions
EMFT-Exams-2015
EMFT-Exams-2014
PhD-Tablolar
PhD-TEİAŞ Enterkonnekte İletim Sistemi
EMFT-Coordinate Systems and Transformations
EMFT-Lecture Notes (Turkish)