Araştırma Alanları

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Kimyasal Teknolojiler

  • Çevre Teknolojileri

  • İnorganik Teknolojiler

  • Kalite Kontrol ve Yönetimi

  • Kataliz ve Katalitik Süreçler

  • Fizikokimya

  • Kimyasal Kinetik