Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1998 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1986 - 1989 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1982 - 1986 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Bazik Refrakter Endüstrisinde Proses Atıklarının Değerlendirilmesiyle Magnezit Krom Tuğlaların Üretimi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1989 Yüksek Lisans

  Deterjan İçeren Bir Atık Sudan Lineer Alkil Sülfonat'ın (LAS) Aktif Karbon Adsorpsiyonu İle Temizlenmesi Ve Aktif Karbonun Rejenerasyonu

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce