Education Information

Education Information

 • 1990 - 1998 Doctorate

  Yildiz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Bazik Refrakter Endüstrisinde Proses Atıklarının Değerlendirilmesiyle Magnezit Krom Tuğlaların Üretimi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1989 Postgraduate

  Deterjan İçeren Bir Atık Sudan Lineer Alkil Sülfonat'ın (LAS) Aktif Karbon Adsorpsiyonu İle Temizlenmesi Ve Aktif Karbonun Rejenerasyonu

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English