Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 PROF. DR. FEYZA ÇİNİCİOĞLU ONURUNA TEORİDEN UYGULAMAYA GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 The Third International Symposium on Soil-Structure Interaction Symposium

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 International Congress on Underground Infrastructure, Water Management and Trenchless Technology

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 7. Ulusal Geosentetikler Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum

  Oturum Başkanı

  Erzurum, Türkiye

 • 2015 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 86

h-indeksi (WOS): 5