Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sıkıştırılmış Yüksek Plastisiteli Kil Bir Zeminde Hacim Değişimi Davranışının Farklı Başlangıç Koşulları İçin İncelenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.3, sa.35, ss.1421-1435, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Investigation of Buried HDPE Pipe Deflection Behavior

TEKNIK DERGI, cilt.30, ss.9373-9398, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Using EPS Geofoam as Compressible Inclusion on HDPE Pipe Behavior

Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, cilt.10, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of emperical approaches and numerical analyses in design of buried flexible pipes

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, sa.24, ss.3972-3986, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Laboratory and Field Observations for Golden Horn Marine Clay

MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY, cilt.28, sa.4, ss.303-323, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Staged construction and settlement of a dam founded on soft clay

JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, cilt.133, sa.8, ss.1003-1016, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the movements of the dam embankments by means of geodetic and geotechnical methods

Journal of Surveying Engineering, cilt.132, sa.1, ss.31-39, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Effects of EPS Material Use on Buried Flexible Pipe Behavior By Numerical Analysis

8th Geotechnical Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019, cilt.1, ss.1-10

Yağış İle Sızmanın Dolgu Şevlerinin Stabilitesine Etkisi

8th Geotechnical Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 Kasım 2019, cilt.1, ss.1-10

Kohezyonlu Zeminlerin Plastik Limit Değerinin Düşen Koni ile Belirlenmesi

8. ULUSLARARASI GEOTEKNİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019, ss.1-11 Creative Commons License

Yoğrulmuş Killi Zeminlerin Kritik Durum Parametrelerinin Düşen Koni Deneyi ile Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onyedinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2018, cilt.2, sa.1, ss.321-332 Creative Commons License

Sıkıştırılmış Kil Dolgu Zeminlerde Kayma Mukavemeti Parametresinin Laboratuar Deneyleriyle Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018

NONLINEAR ANALYSIS OF BURIED PIPES UNDER THE STATIC LOADS

3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, Kırklareli, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.39

Improving the Behavior of Buried HDPE Pipe by Using EPS Geofoam

5th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 9 - 11 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.129-147 Creative Commons License

Yüksek Yoğunluklu Polietilen Boruların Performans Limitleri ve Tasarımı

Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.401-414 Creative Commons License

Gömülü Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Boru Davranışının Sayısal Analizi

3rd International Soil-Structure Interaction Symposium, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.648-661 Creative Commons License

Investigating the Behavior of a Buried Flexible Pipe Covered with EPS Geofoam

International Congress on Underground Infrastructure,Water Management and Trenchless Technology, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2017, sa.1 Creative Commons License

Gömülü Esnek Boru Tasarımında Iowa ile Alman Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.2

Gömülü Esnek Boru Üzerindeki Zemin Gerilmelerinin EPS Geofoam ile Azaltılması

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016

Determination of Compressibility Parameters of A Compacted High Plastic Natural Clay with Laboratory Tests

4thInternational Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, ss.1241-1250

Temiz Kumlarda Kuru Koşulda Rijitliğin Geogauge Kullanılarak Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, cilt.1, ss.113-122

Gömülü Esnek Boru Davranışının Laboratuar Model Deneyleri ile İncelenmesi

Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN Onuruna Geoteknikte Gelişmeler ve Deneyimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Haziran 2014, cilt.1, sa.1, ss.91-101

Kumların dinamik özelliklerinin bender extender elemanlar kullanılarak belirlenmesi

5. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2013, cilt.1, ss.11-21

NUMERICAL ANALYSIS OF SOIL DEFORMATIONS AROUND DEEP EXCAVATIONS

Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Clyde Baker, 01 Mayıs 2013

Soketli Bir Fore Kazığın Sayısal ve Ampirik Analizi

Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Isparta, Türkiye, 17 Ekim 2012, cilt.1, sa.1, ss.421-430

Behavior of Laterally Loaded Piles on Slopes

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Türkiye, 17 Ekim 2012, cilt.1, ss.1-10

Gömülü Esnek Boruların Davranışında Belirsizliklerin Interval Kullanılarak Tanımlanması Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 17 Ekim 2012, cilt.2, sa.1, ss.953-962

Numerical Analysis Concrete Faced Rockfill Dams During Earthquakes

5th International Conf. On Earthquake Geotechnical Engineering, 10 - 13 Ocak 2011

Numerical Analyses of Axial Load Capacity of Rock Socketed Piles in Turkey

7th European Conference on Numerical Methods in Geotehnical Engineering, Trondheim, 2 - 04 Haziran 2010, cilt.1, ss.649-653 identifier

İnşaat Mühendisliği Alt Bilim Dalı Olarak Geoteknik Anabilim Dalına Ait Bir Değerlendirme

1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 01 Kasım 2009, cilt.1, ss.451-461

Yerel Arazi Etkilerinin Bir ve İki Boyutlu Dinamik Davranış Analizleri ile İncelenmesi Zeytinburnu Örneği

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 01 Ekim 2008, cilt.1, ss.103-112

Zemin Çivisi ile Ankrajlı Destek Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği I. Özel Konulu Sempozyumu, Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, 01 Kasım 2007, cilt.1, ss.99-105

Determination of Undrained Shear Strength for Dredged Golden Horn Marine Clay with Laboratory Tests

First Sri Lankan Geotechnical Society International Conference on Soil &Rock Engineering, Sri Lanka, 3 - 11 Ağustos 2007

Comparison of One and Two Dimensional Site Response Analysis Results for Küçükçekmece Region in Istanbul

4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Yunanistan, 25 - 28 Haziran 2007, cilt.1

Evaluation of Küçükçekmece Region with Respect to Soil Amplification

16 th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Osaka, Japonya, 12 - 16 Eylül 2006, cilt.4, sa.1, ss.2667-2672

Haliç Tarama Çamurunda Kabuk Oluşumu ve Mukavamet Özellikleri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, ss.291-300

Küçükçekmece Halkalı Yerleşim Bölgesinin Zemin Büyütmelerine göre Mikrobölgelemesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2006, cilt.1, ss.59-72

Gömülü Boru Tasarımında Kullanılan Yöntemler

1. Geoteknik Sempozyumu, Adana, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2005, cilt.1, ss.95-106

Antalya’da Muratpaşa ve Konyaaltı Bölgeleri Yerel Zemin Davranışının Değerlendirilmesi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2005, cilt.1, ss.594-602

Yüksek Su Muhtevasına Sahip Zeminler Üzerinde Dolgu Yapımında Geotekstil Örtü Katkısı

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı (G1), Türkiye, 21 - 22 Ekim 2004, ss.107-115

Yüksek Su Muhtevasına Sahip Zeminler Üzerinde Geotekstil Örtü Davranışı

Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2004, cilt.1, ss.107-115

Zonation of Küçükçekmece Region with Respect to Liquefaction Susceptibility of Soil Conditions

6 th International Conference on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2004, cilt.3, ss.1603-1611

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşim Bölgelerinin Yamaç Kayması Tehlikesine göre Sismik Mikro Bölgelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2004, cilt.1, ss.517-526

Küçükçekmece Sefaköy Yerleşim Bölgelerinin Depremselliği Üzerinde Yerel Zemin Koşullarının Etkisi

Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2003, cilt.2, ss.723-735

Kazıkların Eksenel Yük Taşıma Güçlerinin Belirlenmesi için Bir Model Deney Araştırması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2002, cilt.2, ss.332-341

Destekli Dayanım Perdelerinde Ölçülen ve Öngörülen Yerdeğiştirmelerin Karşılaştırılması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2002, cilt.2, ss.481-488

Determining the Compressibility and Permeability Characteristics of Foundation Layers of Alibey Dam

5th International Congress on Advances in Civil Engineering, 25 - 27 Eylül 2002, cilt.2, ss.973-982

Prediction of Deformations by means of Finite Element Computation and Stress Path Testing Technique

Fifteenth International Conference on Soil mechanics and Geotechnical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2001, cilt.1, ss.159-162

Determination of deformations in soft soils with a coupled analysis-Alibey Dam

15th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2001, ss.471-474 identifier

Dolgu Altı Zeminlerde Deformasyonların Nümerik Olarak Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Sekizinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2000, cilt.1, ss.121-129

Temel Zemininin Çimento Enjeksiyonu ile İyileştirilmesi Üzerine Bir Uygulama

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Yedinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 1998, cilt.2, ss.419-427

Alibey Barajı Temel Zemininin Kademeli Yükleme Altında Gerilme Şekil Değiştirme Konsolidasyon Coupled Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Yedinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Ekim 1998, cilt.1, ss.1-11 Creative Commons License

Alibey Barajı Temel Zemininin Deformasyon Analizi (In Turkish)

Su Yapılarında Karşılaşılan Zemin Mekaniği Problemleri Sempozyumu DSİ, Balıkesir, Türkiye, 01 Ocak 1998, ss.21-38

Haliç Güncel Çökellerinin Geoteknik Parametreleri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Ekim 1996, cilt.1, ss.1-12

Normal Konsolide Olmuş Kohezyonlu Zeminlerde Gerilme Örselenmesinin Drenajsız Geoteknik Parametrelere Etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 Ekim 1996 - 25 Ekim 2006, cilt.1, ss.133-144

Determination of the Movements of the Alibey Dam Embankments by theMeans of Geodetical and Geotechnical Methods

Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering II,Department of Applied and Engineering Geodesy, Viyena, Avusturya, 10 Eylül 1994 - 23 Kasım 2016

Yol İnşaatında Geotekstil Kullanımının Taşıma Gücü Üzerine Etkisi Hakkında Bir Model Deney Araştırması

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dördüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 1992, cilt.2, ss.64-72

Kitap & Kitap Bölümleri

Part II Construction Applications

5th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications, Arellano D.,Özer A.,Bartlett S.,Vaslestad J., Editör, Springer, London/Berlin , Dubendorf, ss.129-147, 2019

I-7. Deprem Etkisi Altında Zemin Davranışı ve Temel Tasarımı

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı Açıklamalar ve Uygulama Örnekleri Kısım-I: Genel Konular, Aydınoğlu N., Özer E., Celep Z., Özaydın K., Editör, Ttmob İnşaat Tmmob Maden Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara, ss.1-0, 2018

Bilirkişi Raporları

Fulya 1 ve Papatya 2 Apt. meydana gelen hasarların olası nedenleri

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE Bilirkişi Raporu, ss.11, İstanbul, 2018

Galatasaray Stadyumu Hasarları

İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SN. HAKİMLİĞİ, ss.26, İstanbul, 2016

Derin kazı nedeni ile meydana gelen deformasyonların değerlendirilmesi

T.C. BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ RAPORU, ss.13, İstanbul, 2016