Announcements & Documents

Zemin Mekaniğine Giriş
Lecture Note
10/4/2022

Zemin Mekaniği Dersi hakkında açıklamalar

Zemin Mekaniğine Giriş-2022.pdf Creative Commons License

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zemin Etütleri Kapsamı ve Uygulama Esasları
Other
3/11/2019
TBDY Deprem Yönetmeliği
Other
3/11/2019