Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

  • 2014 - 2017Kuşatım ajanı konsantrasyonunun CdS nanoparçacıklar üzerine etkisinin incelenmesi

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    KOÇ K. (Yürütücü)

  • 2010 - 2011II VI Grubu Yarıiletken Nano Yapılı İnce Filmlerin Sol Jel Yöntemi ile Üretimi

    Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    Koç K. , Tepehan F.(Yürütücü)