Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

 • 2002 - 2017Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansFizik 2 (Grup:41)

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansFizik 2 (Grup:15)

 • LisansFizik 1 (Grup:5)

 • LisansFizik 2 (Grup28)

 • LisansFizik 1 (Grup:9)

 • LisansGenel Fizik

 • LisansFizik 2 (Grup:10)

 • LisansFizik 1 (Grup:23)

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansFizik 1 (Grup:6)

Yönetilen Tezler

 • Polimer Kompozit Malzemelere Radyasyon Etkisinin İncelenmesi

  Koç K. (Danışman)

  E.AZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • MPS Kuşatımlı- CdS Nano Yapılar İçeren İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin İncelenmesi

  Koç K. (Eş Danışman) , Okutan M.

  A.Kar(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

Araştırma Altyapısı Bilgileri