Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  POLİ(DİMETİL SİLOKSAN), POLİ(METİL METAKRİLAT), POLİKARBONATIN ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE VE POLİ(METİL METAKRİLAT)' IN POLİKARBONAT İLE ETKİLEŞİMLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Arts & Science, Kimya/Fizikokimya

 • 1990 Postgraduate

  Poli(p-klorostiren)’xx in Endotermik ve Ekzotermik Çözücülerle Etkileşimin Ters Gaz Kromatografi Yöntemiyle İncelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Arts & Science, Kimya