Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2015 - 2019KALAMİTİK SIVI KRİSTALLERİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ VE POLİMERDE DAĞILMIŞ SIVI KRİSTAL KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü) , mutlu yaniç s.

 • 2015 - 2017Polimerde Saçılmış Sıvı Kristal/Kil Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü)

 • 2012 - 2015Sıvı Kristal/Kil, Sıvı Kristal/Organokil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü)

 • 2010 - 2012Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü) , YAZICI Ö. , OCAK H.

 • 2010 - 2012Çeşitli Polimer-Polimer Karışımlarının Ters Gaz Kromatografi, Vizkozite ve İletkenlik Metodlarıyla Karakterizasyonu.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü)

 • 2011 - 2011Mezomorfik Özelliklerin Ters Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi.

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü)

 • 2003 - 2006Bisfenol-A nın Tereftalik Asit ve İzoftalik Asit Kopoliesterinin (ARDEL) ve Poli(2,6- dimetil-1,4 fenilen oksit)in Çeşitli Çözücülerle, ARDELin Poli(2,6- dimetil-1,4 fenilen oksit) ile Termodinamik Etkileşimlerinin Ters Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi ve Poli(2,6- dimetil-1,4 fenilen oksit)in Elekrik İletkenliğinin Arttırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  CANKURTARAN Ö. (Yürütücü)