Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1996Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996Doktora

  POLİ(DİMETİL SİLOKSAN), POLİ(METİL METAKRİLAT), POLİKARBONATIN ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE VE POLİ(METİL METAKRİLAT)' IN POLİKARBONAT İLE ETKİLEŞİMLERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya/Fizikokimya

 • 1990Yüksek Lisans

  Poli(p-klorostiren)’xx in Endotermik ve Ekzotermik Çözücülerle Etkileşimin Ters Gaz Kromatografi Yöntemiyle İncelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya