Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2017 - Continues Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    Assistant Editor