Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Characterization of waste sludge containining Boron

Congress of Energy and Environment Engineering and Management 2015, 22 - 24 Temmuz 2015

Characterizatıon of Waste Sludge Coıntaınıng Boron

6th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management, 22 - 24 Temmuz 2015

Survey of Buffer Solution and pH Effect on Immobilization of Lipozyme TL 100L on Celite

International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 Mayıs 2014, ss.198-199

Transesterification of Canola Oil by Immobilized Lipase Thermomyces Lanuginosus

International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 Mayıs 2014, ss.405-406

Biodiesel production by Thermomyces Lanuginosa Lipase immobilized on different supports

10th International Conference on Sustainable Energy Technologies, 4 - 07 Eylül 2011

Biyodizel Üretimi İçin Thermomyces Lanuginosa Lipazının Farklı Desteklere Tutuklanması

4. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.262-264