Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2003 - 2007Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  YALÇIN S. S.

 • 2003 - 2006Periferal Konumlarda Hacimli Sübstitüentler İçeren Porfirazinler

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  AYTAN KILIÇARSLAN F. , YALÇIN S. S.

 • 2003 - 2006Polimer Kaliks(4)arenlerin Sentezi ve Geçiş Metal Komplekslerinin İncelenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  YALÇIN S. S.

 • 1998 - 2000Sularda Uçucu Klorlu Organikler için Sensör Geliştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  YALÇIN S. S.

 • 1993 - 1996Antihipertansif Etkili İlaç MaddelerininYüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Tayini

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  YALÇIN S. S.

 • 1993 - 1996İlaç Maddelerinin Polarografik Yöntem ile Analizi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  YALÇIN S. S.

 • 1992 - 1995Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi İle İndirekt Analizi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  YALÇIN S. S.

 • 1987 - 1989Bazı Deniz Organizmalarının Kimyasal Yönden İncelenmesi

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  YALÇIN S. S.