Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo Bulunduran Porfirazinlerin Termik Özelliklerinin Belirlenmesi

Paintİstanbul-Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2012, ss.113

Photophysical Properties of Free-base, MgII(ethylsulfanyl)-porphyrazine

APME-2011 International Symposium on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering , Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2011, ss.204

Etiltiyo Sülfanil Pofirazinlerin ve Metal Komplekslerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi

Paintİstanbul-Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 23 Eylül 2010, ss.291

’Asetilen Sübstitüe Asimetrik Porfirazinlerin Sentez

Cumhuriyet Üniversitesi- 23 Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 Haziran 2009, ss.76

Asimetrik Porfirazinlerin Sentezi ve Metal Komplekleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi- XXII Kimya Kongresi, Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 06 Ekim 2008, ss.52

3-Kinolinkarboksi esterlerini İçeren Porfirazinlerin Metal komplekslerinin Sentezi

İnönü Üniversitesi- 21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 Ağustos 2007, ss.10

Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Kafkas Üniversitesi- XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 05 Temmuz 2004, ss.387

Complexation Properties of 1,3-Dimethoxy 2,4-Dithiocalix[4]arene

2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2003, ss.152