Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Periferal Konumlarda Bromoalkiltiyo Bulunduran Porfirazinlerin Termik Özelliklerinin Belirlenmesi

Paintİstanbul-Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 13 September 2012, pp.113

Photophysical Properties of Free-Base, MgII(ethylsulfanyl)-Porphyrazine

APME-2011 International Symposium on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering , Nevşehir, Turkey, 5 - 08 November 2011, pp.204

Etiltiyo Sülfanil Pofirazinlerin ve Metal Komplekslerinin Termal Özelliklerinin İncelenmesi

Paintİstanbul-Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı, İstanbul, Turkey, 23 September 2010, pp.291

’Asetilen Sübstitüe Asimetrik Porfirazinlerin Sentez

Cumhuriyet Üniversitesi- 23 Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Turkey, 16 June 2009, pp.76

Asimetrik Porfirazinlerin Sentezi ve Metal Komplekleri

Doğu Akdeniz Üniversitesi- XXII Kimya Kongresi, Mağusa, Cyprus (Kktc), 06 October 2008, pp.52

Yeni Porfirazin Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Kafkas Üniversitesi- XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Turkey, 05 July 2004, pp.387

Complexation Properties of 1,3-Dimethoxy 2,4-Dithiocalix[4]arene

2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Turkey, 14 September 2003, pp.152

Metrics

Publication

13

Project

11

Open Access

3