Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

War Memories of Ottoman Reserve Officers in World War I

International Conference on Fighting Under theSame Banner:Memories from theOttoman Theaterof the Great War, İstanbul, Turkey, 6 - 08 September 2019

From a Devastating War to Crippled Military Welfare:The Untold Story of the Ottoman Veterans of World War I in the Armistice Period

International Symposium: Military Affairs and Welfare in the Late Ottoman Empire, Tokyo, Japan, 28 - 31 July 2018

Balkan Harbi Yenilgisi Sonrası Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma

Balkan Harbi, 1912-1913 Paneli, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 February 2016, pp.133-146

Mobilization in a Disintegrating Empire Conscripts Volunteers and Deserters in the Ottoman Empire during the First World War

La Première Guerre mondiale et les fronts orientaux, Paris, France, 29 May 2013 - 30 May 2015

Hatıraları ve Günlükleri Işığında Çanakkale de Osmanlı Askeri

International Seminar on Prolonging War of Distant Lands: Gallipoli 1915, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2015

Birinci Dünya Savaşı nda Askerlik ve Din

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıl Etkinliği, Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, Ankara, Turkey, 20 February 2015

Perceiving the Defeat: The Failure of Ottoman Manpower Mobilization in the Balkan Wars

International Conference on The Balkan Wars, 1912-13: Experience, Perception, Remembrance, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 11 October 2013 - 13 October 2012

Between Remembering and Forgetting Ottoman Great War Deserters and Modern Turkish Memory

First World War in Contemporary Turkey: Modes of Memory and Reconstruction, Kiel, Germany, 28 - 29 September 2011

Zorunlu Askerlikte Gönüllülük Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Ordusunda Gönüllüler

II. Osmanlı Askeri Tarihi Semineri: Perspektifler, Problemler, Projeler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2010

Topyekûn Savaş Koşullarında Ordu ve Asayiş I Dünya Savaşı nda Firar Sorunu ve Jandarma

1908’den 2008’e Ulus-Devlet ve Ordu Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler ve Bölümü, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2008

Books & Book Chapters

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Birinci Dünya Savaşına Genel Bir Bakış

in: Birinci Dünya Savaşında Türk Cepheleri, Sayılır, Burhan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.3-32, 2021

The Ottoman Mobilization in the Balkan War: Failure and Reorganization

in: The Wars of Yesterday: The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict, Boeckh, Katrin Rutar, Sabine, Editor, Berghahn, New-York, pp.163-189, 2018

Enduring the Caucasus front in the Great War: Corporal Ali Rıza’s Diary

in: From the Front: Zibaldone Della Grande Guerra, Artico, Tancredi, Editor, Aracne Editrice, Roma, pp.85-96, 2017

Domestic Aspects of Ottoman Cihad: The Role of Religious Motifs and Religious Agents in the Mobilization of the Ottoman Army

in: JIHAD AND ISLAM IN WORLD WAR I, ZÜRCHER ERIK J. , Editor, Leiden University Press, Leiden, pp.95-116, 2016

When a Military Problem Became a Social Issue: OttomanDesertions and Deserters in World War I

in: WAR AND COLLAPSE WORLD WAR I AND THE OTTOMAN STATE, YAVUZ HAKAN M, AHMAD FEROZ, Editor, Utah University Press, SALT LAKE CITY, pp.480-491, 2016

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA OSMANLI SEFERBERLİĞİ

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, İstanbul, 2015

Mobilizing Military Labor in the Age of Total War: Ottoman Conscription before and during the Great War

in: FIGHTING FOR A LIVING A COMPARATIVE HISTORY OF MILITARY LABOUR 1500 2000, ZÜRCHER ERİK J., Editor, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp.547-580, 2014

Topyekûn Seferberlik ve On Yıllık Harp

in: OSMANLI ASKERİ TARİHİ YENİLEŞME DÖNEMİ KARA DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ 1792 1918, YILDIZ GÜLTEKİN, Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.205-226, 2013

Bir Yenilginin Anatomisi: Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği, 1912-1913

in: SAVAŞ TEKNOLOJİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YENİ BİR ASKERİ TARİH ÖZLEMİ, Şakul, Kahraman, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.297-309, 2013

Askerî Tarihçiliğin Gayri Resmî Kaynakları: Asker Anıları ve Günlükleri

in: OSMANLI ASKERİ TARİHİNİ ARAŞTIRMAK YENİ KAYNAKLAR YENİ YAKLAŞIMLAR, Şayin Cevat, Yıldız Gültekin, Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.91-104, 2012

Birinci Dünya Savaşı’nda Devlet İktidarı ve İç Güvenlik: Asker Kaçakları Sorunu ve Jandarmanın Yeniden Yapılandırılması

in: TÜRKİYE DE ORDU DEVLET VE GÜVENLİK SİYASETİ, AKÇA İSMET, PAKER EVREN BALTA , Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.147-174, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

48

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Thesis Advisory

9

Open Access

40
UN Sustainable Development Goals