Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Balkan Harbi Yenilgisi Sonrası Osmanlı Ordusunda Yeniden Yapılanma

Balkan Harbi, 1912-1913 Paneli, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Şubat 2016, ss.133-146

Hatıraları ve Günlükleri Işığında Çanakkale de Osmanlı Askeri

International Seminar on Prolonging War of Distant Lands: Gallipoli 1915, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2015

Birinci Dünya Savaşı nda Askerlik ve Din

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıl Etkinliği, Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları, Ankara, Türkiye, 20 Şubat 2015

Topyekûn Savaş Koşullarında Ordu ve Asayiş I Dünya Savaşı nda Firar Sorunu ve Jandarma

1908’den 2008’e Ulus-Devlet ve Ordu Konferansı, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler ve Bölümü, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Mart 2008

Zorunlu Askerlikte Gönüllülük: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nda Gönüllüler

Askeri Tarih Semineri (II): Perspektifler, Problemler, Projeler (İstanbul Üniversitesi, 10-11 Mayıs 2010)

Between Remembering and Forgetting: Ottoman Great War Deserters and Modern Turkish Memory

First World War in Contemporary Turkey: Modes of Memory and Reconstruction (Christian Alberts Üniversitesi, Kiel, Almanya, 28-29 Eylül 2011)

Kitap & Kitap Bölümleri

The Wars of Yesterday: The Balkan Wars and the Emergence of Modern Military Conflict

The Ottoman Mobilization in the Balkan War: Failure and Reorganization, Boeckh, Katrin Rutar, Sabine, Editör, Berghahn, New-York, ss.163-189, 2018
Link

From the Front: Zibaldone Della Grande Guerra

Enduring the Caucasus front in the Great War: Corporal Ali Rıza’s Diary, Artico, Tancredi, Editör, Aracne Editrice, Roma, ss.85-96, 2017

JIHAD AND ISLAM IN WORLD WAR I

Domestic Aspects of Ottoman Cihad: The Role of Religious Motifs and Religious Agents in the Mobilization of the Ottoman Army, ZÜRCHER ERIK J. , Editör, Leiden University Press, Leiden, ss.95-116, 2016

WAR AND COLLAPSE WORLD WAR I AND THE OTTOMAN STATE

When a Military Problem Became a Social Issue: OttomanDesertions and Deserters in World War I, YAVUZ HAKAN M, AHMAD FEROZ, Editör, Utah University Press, SALT LAKE CITY, ss.480-491, 2016

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA OSMANLI SEFERBERLİĞİ

İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI, İstanbul, 2015

FIGHTING FOR A LIVING A COMPARATIVE HISTORY OF MILITARY LABOUR 1500 2000

Mobilizing Military Labor in the Age of Total War: Ottoman Conscription before and during the Great War, ZÜRCHER ERİK J., Editör, Amsterdam University Press, Amsterdam, ss.547-580, 2014
Link

OSMANLI ASKERİ TARİHİ YENİLEŞME DÖNEMİ KARA DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ 1792 1918

Topyekûn Seferberlik ve On Yıllık Harp, YILDIZ GÜLTEKİN, Editör, Timaş Yayınları, İstanbul, ss.205-226, 2013

SAVAŞ TEKNOLOJİ VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR YENİ BİR ASKERİ TARİH ÖZLEMİ

Bir Yenilginin Anatomisi: Balkan Harbi’nde Osmanlı Seferberliği, 1912-1913, Şakul, Kahraman, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.297-309, 2013

OSMANLI ASKERİ TARİHİNİ ARAŞTIRMAK YENİ KAYNAKLAR YENİ YAKLAŞIMLAR

Askerî Tarihçiliğin Gayri Resmî Kaynakları: Asker Anıları ve Günlükleri, Şayin Cevat, Yıldız Gültekin, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.91-104, 2012

TÜRKİYE DE ORDU DEVLET VE GÜVENLİK SİYASETİ

Birinci Dünya Savaşı’nda Devlet İktidarı ve İç Güvenlik: Asker Kaçakları Sorunu ve Jandarmanın Yeniden Yapılandırılması, AKÇA İSMET, PAKER EVREN BALTA , Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.147-174, 2010

Ansiklopedide Bölümler