Araştırma Alanları

  • Fizik

  • Atom ve Molekül Fiziği

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Fiziksel Kimya ve Kimyasal Fizik

  • Temel Bilimler