Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Binding Free Energy of Different Peptides by Jarzynski’s Equation

Tamap Journal of Physical Science, cilt.2019, ss.1-7, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektroforezde Yeni Yaklaşımlar

Sigma , cilt.27, ss.151-160, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF ANNEALING OF SURFACES OF ITO and PEDOT:PSS FOR PERFORMANCE OF ORGANIC SOLAR CELLS

International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Eylül 2019, ss.445-453

Effect of UV Irradiation on the Performance of Organic Solar Cells

CONFERENCE ON SUSTAINABLE ENERGY AND ENERGY CALCULATIONS (ICSEEC), Muğla, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.26

EFFECT OF DOPING OF HOLE TRANSPORT LAYERS ON ORGANIC AND PEROVSKITE SOLAR CELLS

International Conference on Photovoltaic Science and Technologies, Ankara, Türkiye, 04 Temmuz 2018, ss.150

The Effect of UV Radiation on the Performance of Perovskite Solar Cells

Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017

SEMI-EMPIRICAL &RHF GEOMETRY OPTIMIZATION AND MINIMIZATION ANALYSIS OF TAMOXIFEN MOLECULE

FROM COMPUTATIONAL BIOPHYSICS TO SYSTEMS BIOLOGY, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Aralık 2016, ss.41

INVESTIGATION OF TAMOXIFEN MOLECULE BINDING TO ESTROGEN RECEPTOR ALPHA AND BETA USING STEERED MOLECULAR DYNAMICS

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2016, ss.308

Polipropilen/Grafit Kompozitlerinin Mekanik ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Türk Fizik Derneği 28.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.1-2

POLİPROPİLEN/GRAFİT (YYPE/GRAFİT) KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

TURKISH PHYSICAL SOCIETY 28th INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.587

Kendi Kendini Onarabilen Polimerler

Türk Fizik Derneği 28.Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.622

Lifli Biyopolimerlerde Isı Etkisi ile Oluşan Yıpranmaların ESR ile İzlenmesi

3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2010, ss.104

The Effect of Moisture on Degradation Properties of Some Fibrous Proteins

XIV International Biophysics Congress, Buenos Aires, Arjantin, 27 Nisan - 01 Mayıs 2002, ss.107

The Mechanism of the ESR Signals Appearing in Natural Silk Fibroin and Wool Keratin without any Specific Effect

XI th International Conference Magnetic Resonance in Chemistry and Biology, Zeljenograd, Rusya, 20 - 27 Nisan 2001, ss.149

The ESR Signal Appearing in Natural Silk Fibroin and Wool Keratin

XIX International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems, Florence, İtalya, 20 - 25 Ağustos 2000, ss.265

The Examination of the Mechanism of ESR Signal in Silk Fibroin and Wool Keratin by the Recombination-Kinetic's Method

XIX International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems, Florence, İtalya, 20 - 25 Ağustos 2000, ss.266

Yün Keratininde Yıpranma ve Parçalanma Olayları

II.Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 1998, ss.26

Comparison of Destruction Properties in Differents in Differently Pigmented Keratins by Free-Radical Processes

XVIIIth International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems, Tokyo, Japonya, 23 - 28 Ağustos 1998, ss.122

Thermal Reactions of the Free Radicals in the Mechanically Destruction Collagen and Keratin

XVIIIth International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems, Tokyo, Japonya, 23 - 28 Ağustos 1998, ss.135

The Effect of Ultraviolet on Pigment Biological Systems and the Role of Pigment

3rd GENERAL CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION, Cluj-Napoca, Romanya, 2 - 05 Eylül 1997, ss.394

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Fizik Deneyleri 3 Optik

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2000

Temel Fizik Deneyleri Mühendislik Bölümleri için

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 1998

Temel Fizik Deneyleri 2 Elektrik-Magnetizma

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 1998

Temel Fizik Deneyleri 1 Mekanik-Isı

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 1997

Bilirkişi Raporları

Baz istasyonlarının insan sağlığı üzerine etkileri

Ümraniye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.2, İstanbul, 2005