Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Antik Çağların Eğitimi Bugüne Ne Söyler?

Aktüel Arkeoloji , vol.10, no.95, pp.50-55, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Millî Eğitim’ ve Temel Değerler

Türk Edebiyatı , vol.1, no.600, pp.495-502, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Eğitim Modernleşmesinin Bazı Paradoksları

Varlık , vol.1, no.Eylül 2023, pp.4-8, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Milli Eğitim, Kurucu Değerler, Çarpıtılan Kavramlar

Açık Görüş , vol.1, no.1, pp.1-3, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Nitelik Üzerine Bazı Teklifler

Teklif , vol.8, no.8, pp.154-163, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversitenin Dünü ve Bugünü Üzerine

İSDAM , vol.1, no.4, pp.44-55, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pedagojik Bir Araştırma Olgusu Olarak Çocukluk

Alanyazın , vol.3, no.1, pp.189-199, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim ve Öğrenci Dernekleri

TURKISH STUDIES , vol.5, no.2, pp.1088-1120, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Said Halim Paşa’da Medeniyet Kavramı

İslami Araştırmalar , vol.21, no.2, pp.143-150, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sivil Toplum Oluşumunda Medyanın Rolü

Bilge , no.34, pp.22-29, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI/BAŞARISIZLIK TANIMLARI

th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.43

Osmanlı Klasik Dönemi Medrese Dışı Eğitim Kurumları ve Ortamları

History of Civilisation Sciences in Islam, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2019, vol.1, no.1, pp.1-12

Ayşe Sıdıka Hanım ve Modern Eğitim Bilimin İntikaline Dair Bazı Sorunlar

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 December 2019, vol.1, no.1, pp.1-10

Muallimden Öğretmene, Eğitimcinin Misyon ve Değeri

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, no.1, pp.1-15

Bağlamdan Anlam Çıkarma Yöntemiyle Kelime Öğretiminin Kelime Dağarcığını Geliştirmeye Etkisi

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019, vol.1, no.1, pp.20-30 Sustainable Development

Küçük Mehmed Said Paşa’nın Hatıratı ve Eğitim Meselesine Bakışı

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 15 December 2018, no.1

II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Tarihçiliğinde Yöntem ve İdeoloji

Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Türk Eğitiminde Reform Hareketleri: Büyük Kırılmalar

I. Türk Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 December 2018, vol.1, no.1, pp.1

Geleneksel Osmanlı Okullarında Materyal Kullanımı

Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1, no.1, pp.1

Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1930) Ahlâk Ders Kitaplarının Ahlâk Eğitimi Açısından İncelenmesi

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2018, vol.1, no.1, pp.1

Erken Cumhuriyet Dönemi Ders Kitaplarında Sultan II. Abdülhamid İmajı (1923-1950)

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2018, vol.1, no.1, pp.1

Sırat-ı Müstakim’de “İlim, Hürriyet ve Terbiye” Üzerine Bir Tartışma

İslamcı Dergiler Projesi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 March 2017, vol.1

Osmanlı Son Döneminde Eğitim Reformları ve Urfa’ya Yansımaları (1850-1900)

Medeniyetler Beşiği Ortadoğu ve Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 12 May 2017, vol.1, no.1, pp.1

Metodoloji, Kavram ve Konu Kıskacında Türk Eğitim Tarihçiliğinin Risk, Sorun ve Fırsatları

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık, Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

Son Dönem Osmanlı Aydınının Anadolu yu Tanıma Gayreti ve Abdullah Cevdet in Anadolu Seyahatnamesi

Ortaçağ İslâm Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameleri, Uluslararası Bilgi Şöleni, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, vol.1, no.1, pp.1

Cemil Meriç ve Batımerkezciliğe Eleştiri

Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2016, vol.1, no.1, pp.1

A REVIEW OF RECENT RESEARCH IN INDOOR MODELLING & MAPPING

23rd Congress of the International-Society-for-Photogrammetry-and-Remote-Sensing (ISPRS), Prague, Czech Republic, 12 - 19 July 2016, vol.41, pp.289-294 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Religious Education in Turkey

International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), İstanbul, Turkey, 16 - 17 August 2015, vol.1

A Pioneer Educator from Ottomanism to Arab Nationalism Mustafa Satı Bey Satı el Husri 1880 1968

International Standing Conference for the History of Education), Culture and Education, ISCHE 37, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015, vol.1, no.1, pp.30-35

Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi ve İmam Hatiplere Muhafazakar Eleştiriler

100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2013, vol.1, no.1, pp.1

Eğitim Bilimi Araştırmalarında Tarihî ve Sosyolojik Mirastan Yararlanmama Sorunu

22. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 4 - 07 September 2013, vol.1, no.1, pp.1

The Process of Creating a New İdentity and Generation through Education in Turkey (1923-150)

International Conference on Education, Culture and Identity, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 08 July 2013, vol.1, no.1, pp.1

Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitiminde Değerler ve İdeal Tipler

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012, vol.1, no.1, pp.1-2

Şehirlerin Yapılandırılmasında Nitelikli İnsan Yetiştirme

Uluslararası Şehirlerin Yapılandırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

Cevdet Paşa’nın Maarifin Islahına ve Ahlâk Eğitimine İlişkin İlginç Bir Raporu ve İ’tikadı Bozuk Talebeler

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012, vol.1, no.1, pp.1

Erken Cumhuriyet Döneminde Yeni Ahlak Öğretimi ve II. Maarif Şurası Gündemi: Ahlak Krizi

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Sosyal ve Kuramsal Yönleriyle Değerler Eğitimi, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, vol.1, no.1, pp.1

Son Dönem Osmanlı Medrese Programlarıyla Bugünün ‘Doğu Medreseleri’ Programlarının Değerler Açısından Karşılaştırılması

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Sosyal ve Kuramsal Yönleriyle Değerler Eğitimi, Eskişehir, Turkey, 26 - 27 October 2011, vol.1, no.1, pp.1-2

Üniversitenin Güncel ve Geleneksel Sorunlarının Tespit ve Çözümüne Türk Eğitim Tarihinin Tecrübeleri (Akademisyen Anıları) Işığından Bakmak

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.1, no.1, pp.1

Ahmed Cevdet Paşa nın Eğitim Hayatı Çalışma Disiplini ve Bugün İçin Çıkarılacak Dersler

Anadolu Öğretmen Liseleri II. Ulusal Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2011, vol.1, no.1, pp.1

Namık Kemal de Bazı Eğitim ve Öğretim Kavramlarına Yönelik Eleştirel Bakışlar

Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 December 2010, vol.1, no.1, pp.1

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Sisteminin Finansmanını Temin Etme Düşünce, Öneri ve Uygulamaları

II. Türk İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, Turkey, 25 - 26 June 2010, vol.1, no.1, pp.1

Educational books published by young Turks in Egypt (1890-1908)

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Mustafa Kemal ve Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür ve İdeolojisine Abdullah Cevdet’in Etkileri

11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 11 December 2009, vol.1, no.1, pp.1

Eğitim Bilimi Araştırmalarında ve Sosyal Bilim Öğretiminde Yerli Kaynakları Kullanma Meselesi

Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, vol.1, no.1, pp.1

Çağdaş Türk Düşüncesinde Mehmed Akifi Anlama ve Konumlandırma Sorunu

I. Mehmet Akif Bilgi Şöleni, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara, Turkey, 26 - 27 December 2008, vol.1, no.1, pp.1-2

II. Meşrutiyet in Fikir Dergileri Türk Yurdu, İçtihad ve Sebilürreşad da Geleceğin Milli Toplum ve Devlet Projesine Yönelik Tartışmalar

Osmanlı Coğrafyasında Milliyetçilik Hareketleri ve Türk Milliyetçiliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2008, vol.1, no.1, pp.1

Eğitim Yoluyla Yoksulluğu Üreten Zihni Kodların Çözülmesi Yolunda Mücadele

Uluslararası Yoksulluk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 03 February 2008, vol.1, no.1, pp.1

Sosyolojik Düşüncenin Son Dönem Osmanlı Aydınlarında Tezahürü ve II. Meşrutiyet in Fikir Dergilerinde Biçimlenişi

Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2007, vol.1, no.1, pp.1

Elmalılı Muhammed Hamdi'nin Çağdaş Türk Düşüncesindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bazı Düşünceler

21. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2007, vol.1, no.1, pp.1

Son Dönem Osmanlı Seyyahlarının Gözlemlerinde Sosyolojik Temalar

KIBATEK, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 March 2006, vol.1, no.1, pp.1

Books & Book Chapters

Toplumsal Siyaset (Social Politics)

in: Toplumsal Siyaset, Ayşegül Yaraman,Kinem Tokdemir, Editor, Sarmal, İstanbul, pp.145-170, 2024

Eğitim Felsefesi ve Felsefi görüşleriyle İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu

in: 100. Yılında Türkiye’de Felsefe, Kemal Bakır, Editor, Doğu Batı, Ankara, pp.1-15, 2023

Türklerde Eğitim

in: İdeal Okul, Ali Fuat Arıcı, Editor, Eğitim, İstanbul, pp.1-10, 2023

Eğitim Üzerine

Nokta Kitap, İstanbul, 2022

İdealist Bir Muallim Hanım: Ayşe Sıdıka Hanım

in: Eğitimde İdeal İnsan ve Millilik Arayışları: “İdeal Öğretmen”, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.109-122, 2022

Osmanlı Klasik Döneminden 2000’li Yıllara Türkiye’de Eğitim

in: Genel Hatlarıyla Türk Dünyası Uygarlık Tarihi, Metin Eriş, Editor, Boğaziçi, İstanbul, pp.175-211, 2022

Eğitim Sosyolojisi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2021

Engelli Eğitimi, Özel Eğitim ve Toplum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.146-157, 2021

Türklerin Bilim, Sanat ve Medeniyete Katkıları

in: Türkler ve Türkiye, Ali Fuat Arıcı, Editor, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.193-204, 2021

Eğitim, Etik ve Ahlak

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.92-102, 2021

Eğitim ve Güvenlik

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.211-321, 2021

Engelli Eğitimi, Özel Eğitim ve Toplum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal KÜltür, İstanbul, pp.146-157, 2021

Eğitimde Şehirleşme, Kent ve Okul Mimarisi

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.189-199, 2021

Pre-modern Ottoman Education and Institutions

in: Education beyond Europe, Models and Traditions before Modernities, Cristiano Casalini, Edward Choi, Ayenachew A. Woldegiyorgis, Editor, Brill, Boston, pp.239-255, 2021

Said Halim Paşa’da İlim, Maʻârif, Usul ve İstikamet Arayışı

in: Said Halim Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi, Kültür ve Sanat, İstanbul, pp.631-643, 2021

Eğitim ve Din

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.103-113, 2021

Eğitimde Disiplin, Zorunlu Eğitim ve Okula Devam

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa Gündüz, Editor, ideal Kültür, İstanbul, pp.280-291, 2021

Eğitim Sosyolojisinde Temel Kavramlar ve Konular

in: Eğitim Sosyolojisi, Mustafa GÜNDÜZ, Editor, İdeal Kültür, İstanbul, pp.13-28, 2021

Said Halim Paşa’da İlim, Maarif ve Usul Arayışı

in: Said Halim Paşa - Geleneğin Muhafızı, Değişimin Faili, Vahdettin Işık, Yunus Şahbaz, Editor, Kadim, Ankara, pp.387-397, 2021

Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin

in: Zeytinburnu Kültür Sanat Yıllığı, Asım Öz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.17-19, 2020 Creative Commons License

Adıyla Müsemma Bir Aydın: Mümtaz Turhan

in: Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editor, PegemKültür, Ankara, pp.251-262, 2020 Creative Commons License

Mustafa Satı Bey (Satı el-Husri)

in: Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editor, PegemKültür, Ankara, pp.239-250, 2020 Creative Commons License

Atatürk'ten Sonra Eğitim (1938-2020)

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Mustafa Budak,Hayrünisal Alp vd., Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.209-225, 2020

Mustafa Satı Bey

in: Büyük Eğitimciler, Ali Fuat Arıcı, Editor, PegemA, Ankara, pp.239-250, 2020

Eğitim Tarihinin Peşinde

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modern Eğitim ve Krizler

in: İdeal Türk, Ali Fuat Arıcı, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.279-300, 2019

Modern Türkiye’de Eğitim (1924-2018)

in: Modern Türkiye’nin Tarihi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.261-282, 2019 Creative Commons License

Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2018

İstanbul'un Yüz Eğitimcisi

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, 2018

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim ve Modernleşme

in: Dünden Geleceğe, Münevverler Gözüyle Meselelerimiz, Metin Eriş, Editor, Kültür Konseyi Yayınları, İstanbul, pp.255-280, 2018

Cemil Meriç ve Batımerkezciliğe Eleştiri

in: Bu Ülke’yi Yeniden Düşünmek, Murat Yılmaz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.541-550, 2018

Türkiye’de Yükseköğretimin Gelişimi

in: Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, pp.255-281, 2018

Osmanlı Klasik Dönemi Medrese Dışı Eğitim kurumları

in: Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, pp.41-46, 2018

II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim

in: Kronolojik ve Tematik Türk Eğitim Tarihi, Mustafa Gündüz, Editor, İdeal Kültür Yayınları, İstanbul, pp.87-116, 2018

Canlı Kitap

Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, 2017

Faik Sabri

in: İSTANBUL’UN 1OO EĞİTİMCİSİ, Gündüz Mustafa, Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.126-128, 2017

Türk Eğitim Tarihinin Mümtaz Siması: Yahya Akyüz

in: Yaşayan Türk Tarihçileri, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.480-490, 2017

Robert Kolej’in Kuruluş Hikayesi

in: Payitaht İstanbul, Ahmet Apaydın, Editor, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, pp.123-131, 2017

Osmanlı Kütüphanelerinin İşleyişi

in: Canlı Kitap, Ümit Yüksel, Editor, Çamlıca, İstanbul, 2017

Kurtuluş Kayalı’yı Tanımak

in: Kurtuluş Kayalı’ya Armağan, Aytaç Yıldız, Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.125-145, 2017

Abdullah Cevdet’in Konya Seyahati

in: Konya Seyahatnameleri, Çaycı A., Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Yayınları, Konya, pp.77-99, 2016

Anılarda Üniversite Sorunları ve Eleştiriler

in: Dünyada ve Türkiye’de Üniversite, Vefa Taşdelen, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.235-276, 2016

Cevdet’in Sosyolojik Görüşleri

in: Hikaye Şu Türk Düşüncesinin Kaderi, Öner Buçukçu, Editor, Tezkire, Ankara, 2016

Enderun Mektebi: Osmanlı’da Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Modern Yükseköğretime Miras

in: Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Necmettin Tolu, Vefa Taşdelen, Mehmet Öcal, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Bayburt, 2016

Komşuluk Kültürü

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2015

Türkiye’de Eğitimin Kısa Tarihi

in: Türkiye de Eğitim Politikaları, Arife Gümüş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-25, 2015 Sustainable Development

20. Yüzyılda İstanbul’da Eğitim

in: Antik Çağdan 21 Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.206-250, 2015

Ünite 1: Eski Çağda Eğitim

in: Eğitim Tarihi, Anadolu Üniversitesi, Şişman, M., Editor, Anadolu Üniversitesi, Aöf Yayınları, Ankara, pp.1-29, 2014

Ünite 4: Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim (1300-1774)

in: Eğitim Tarihi, Şişman, M., Editor, Anadolu Üniversitesi, Aöf Yayınları, Eskişehir, pp.108-135, 2014

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Derneklerinden ‘Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti’

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, Cemil Öztürk,İlhami Fındıkçı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.637-346, 2011

Prof. Dr. Yahya Akyüz’e İlişkin Anılar

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, Öztürk,C., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1427-1430, 2011

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Derneklerinden ‘Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı, Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, Öztürk, C., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.639-746, 2011

Türk Yurdu Mecmuası [Çerçeve Yazı]

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, I. Cilt, (1920-1938), Atatürk Kültür M., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.841, 2009

İçtihad Mecmuası [Çerçeve Yazı]

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, I. Cilt, (1920-1938), Atatürk Kültür M., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.630-631, 2009

Ülkü Dergisi, [Çerçeve Yazı]

in: Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü, I. Cilt, (1920-1938), Atatürk Kültür M., Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.990-991, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Osmanlı Devleti'nde Eğitim

https://rch.ac.ir/boxContent/aboutUsDetail, pp.1-20, 2024

Eğitim

TÜBİTAK, pp.361-362, 2021

20. Yüzyılda İstanbul’da Eğitim

İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., pp.44, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

274

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

49

H-Index (Scopus)

2

H-Index (TrDizin)

2

Project

10

Thesis Advisory

21

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals