Doç.Dr.

Meryem HAYIR KANAT


Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Biyografi

Meryem Hayir Kanat, Lisans eğitimini 1984–1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler enstitüsünde 1988–1991 yılları arasında Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Yüksek Lisans çalışmasını, “E-5 Karayolunun Çevre Yerleşmelere Etkisi “ Mimar Sinan- Silivri arası/ İstanbul” adli tezi ile tamamladı. Sonrasında doktora çalışmalarını 1995–2002 yılları arasında Almanya'nın Mannheim Üniversitesi Coğrafya Bölümünde ve Eğitim Bilimleri Bölümünde tamamladı. Doktora Tez konusu: İzmit Körfezi kıyısında sanayi ve yerleşmenin gelişimi ve yer seçimi problemleri ( Siedlungs-und Industrie entwicklungs am golf von Izmit und Ihre Standortprobleme). Doktora çalışmalarını yürüttüğü dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nda Coğrafya Öğretmeni olarak görev yaptı. Doktora sonrasında 2004-2011 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Coğrafya Bölümünde Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı ve bölümün kurulması aşamasında görevler üstlendi. 21 Şubat 2011 tarihide doçent unvanı aldı ve ardından 1 Ocak 2012'de Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı.  Halen çalışmalarını; Metropolleşme ve gelişmekte olan ülkelerin metropollerindeki değişmeler üzerine yürütmekte olan Hayır Kanat, uzun yıllardır yaşamakta olduğu İstanbul metropolü ile ilgili makale ve kitap çalışmaları içerisindedir.

Eğitim Bilgileri

1995 - 2002

1995 - 2002

Doktora

Universitaet Mannheim, Volkswirtschaftslehre, Geographie und Erziehungswissenschaft, Almanya

1988 - 1991

1988 - 1991

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

ArcGIS

Bilişim

Başarsoft

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Beşeri Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2019 - 2020

2019 - 2020

Doç.Dr.

Universitaet Salzburg, NAWI, Geology and Geography

2011 - 2011

2011 - 2011

Doç.Dr.

Universitaet Leibzig, Leibniz Institute for Regional Geography

2004 - 2011

2004 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dönem Projesi

Lisans

Lisans

Ekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kartoğrafya ve Harıta Kullanımı Gr 1

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Türk Dünyası Coğrafyası

Lisans

Lisans

Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Lisans

Lisans

Çevre Eğitimi

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme

Lisans

Lisans

Genel Beşeri Ekonomik Coğrafya

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Coğrafya Alan İncelemeleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiyenin Jeopolitiği

Lisans

Lisans

Yer şekilleri ve İnsan İlişkileri

Lisans

Lisans

Nüfus Coğrafyası

Lisans

Lisans

Avrupa Birliği

Lisans

Lisans

BİTİRME ÇALIŞMASI

Lisans

Lisans

İnsan ve Kültür

Lisans

Lisans

DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI

Lisans

Lisans

ULAŞIM COĞRAFYASI

Lisans

Lisans

KIR YERLEŞMELERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KIRSAL YERLEŞEMELERIN PLANLANMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Şehir Coğrafyası Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Şehir Coğrafyası

Yönetilen Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

Taraklı İlçesinin Coğrafyası Creative Commons License

Hayır Kanat M. (Danışman)

Ş.Temurlenk(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Sosyal Bilgiler Müfredat Programı Değişimlerinin Ders Kitaplarında Aile Konusunun İşlenişine Etkisi

Aydınlı-Aras S., Hayır Kanat M.

Ulakbilge, cilt.8, no.1592585800, ss.791-805, 2020 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) Creative Commons License

2020

2020

Prospective Teacher' Views on Covid-19 (Coronavirus)

Görgülü Arı A. , Hayır Kanat M.

Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, ss.459-491, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Güncel Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Ders Kitabında Aileye Bakış

Aras N. F. , Hayır Kanat M.

Ulakbilge, cilt.49, ss.656-675, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

The Investigation of Media Sources and Safe Levels of Demographic Variables that the Covid-19 Pandemic is Followed

Hayır Kanat M. , Görgülü Arı A.

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.48, ss.527-546, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Şehir Coğrafyascısı Olarak Prof Dr Erol Tümertekin

Hayır Kanat M. , Yiğit A.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), ss.18-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Reinhard Stewig'in Bursa Çalışmaları

Yiğit A., Hayır Kanat M.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.1, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Effects of “Geography of the Turkic World” Course on Social Studies Teacher Candidates’ Views about Turkic Culture and Turkic World

Hayır Kanat M. , İlhan G. O.

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , cilt.9, ss.95-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Investigation of the Geographical Issues in the School of Primary Social Studies According to the 2017 Program

Çelen S., Fidan S., Hayır Kanat M.

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), ss.70-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

İstanbul Şehrinde Ağırlıklı Nüfus Merkezinin Değişimi ve Nedenleri: 1990-2010 Dönemi

YİĞİT A., HAYIR KANAT M.

International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.114-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Suburbanisation and Post-Urbanisation Process in Istanbul Metropolitan Arena

HAYIR KANAT M.

International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.31-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Rotasyon Kavramı ve Rotasyonunun Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğine Etkisi

Hayirlioglu E., Hayır Kanat M.

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), cilt.1, ss.24-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hendek’te sanayinin yapısı ve dağılışı

Hayır Kanat M. , Ufuk C.

e-Journal of New World Sciences Academy-NATURE SCIENCES, cilt.4, ss.191-214, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İstanbul Beylikdüzü Örneği

Hayır Kanat M.

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, ss.35-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Deprem Konutları ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi.

Hayır M. , Akyol M.

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.125-145, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

SAPANCA KÖYLERİNDE KIRSAL YAPININ DEĞİŞİMİ

Hayır Kanat M. , Tuğrul Demir M.

Coğrafya Dergisi / Journal of Geography, cilt.0, ss.59-78, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

The Problems That Are Faced in the Turkish Plateaus During the Transition Period of Cattle Breeding to Tourism

Hayır Kanat M. , Demirtonguç Ç.

Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, cilt.1, ss.161-175, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Serdivanın Şehirsel Gelişimi

Hayır Kanat M. , Akyol M.

SAÜSB Akademik İncelemeler Dergisi, ss.175-186, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

The Problems That Are Faced in the Turkish Plateaus During the Transition Period of Cattle Breeding to Tourism

HAYIR KANAT M.

Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, ss.161-175, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Kırgızistan

Hayır Kanat M. , Yiğit A.

SAÜSB Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.1, ss.221-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Depremin Kocaeli Nüfusuna Etkileri

Hayır Kanat M.

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.135-144, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Göç ve Göçe Bağlı Olarak Kentsel Yaşama Dahil Olan Bireylerin Yaşantılarındaki Değişiklikler: Yenibosna Örneği

Hayır Kanat M.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.484-499, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Avrupa Birliği-Türkiyeİlişkileri ( Halkın ve Sanayicinin AB Konusundaki Düşünceleri),

Hayır Kanat M.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.240-256, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

PERCEPTIONS, EXPECTATIONS AND PREFERENCES OF ISTANBUL RESIDENTS RELATED TO NATURE AND NATURE EXPERIENCE

Hayır Kanat M. , Breuste J.

International Conference ECOSMART, Bucuresti, Romanya, 5 - 07 Eylül 2019, ss.30

2019

2019

Preferences of urban nature: the case of Mönchsberg

Hayır Kanat M. , Breuste J.

SUNRAISE – SURE , URBAN + MOUNTAINS , Salzburg, Avusturya, 15 Temmuz - 21 Eylül 2019, ss.3

2019

2019

Assessment of the drought resistance of urban trees in Schallmoos/Salzburg

Hayır Kanat M.

SUNRAISE – SURE, URBAN + MOUNTAINS, Salzburg, Avusturya, 15 - 21 Temmuz 2019, ss.2

2019

2019

Urban agriculture”, The Case Salzburg

Hayır Kanat M.

SUNRAISE Research Training, Salzburg, Avusturya, 15 - 21 Temmuz 2019, ss.1

2018

2018

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönüyle İncelenmesi

Fidan S., Hayır Kanat M.

V. Sosyal BilimlervKongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.1082-1095

2018

2018

Coğrafya Eğitiminde Belgesel Kullanımının Etkisi

ATEŞ F., KAVAK O., HAYIR KANAT M.

asoscongress.com/2018istanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.307-326

2018

2018

Aile İçi Şiddet ve Çocuk İstismarının Çoğuğun Eğitim Hayatına Etkisi

İNAL M., ŞENYERLİ S., SEVER F. S. , ERİŞ K., HAYIR KANAT M.

Asoscongress_2018_istanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.379-402

2018

2018

The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature

HAYIR KANAT M. , AKÇAY H.

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2018, cilt.1, ss.25-30

2018

2018

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ

HAYIR KANAT M. , AKÇAY H.

ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.9

2018

2018

Ortaokul Öğrencilerine Coğrafya Öğretiminde Animasyon Kullaniminin Etkisi

Fettahoğlu M., HAYIR KANAT M.

Uluslar Arası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.16-17

2017

2017

Changing Urban Landscapes Squatting, Transition to Apartment Houses and Becoming Noble; Zeytinburnu Example

HAYIR KANAT M.

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Aralık 2017, cilt.1, no.9, ss.90-92

2017

2017

İstanbul’un Tarihi Piyasalarındaki Değişim ve Nedenleri(Change in Istanbul's Historic Markets and Its Causes)

Hayır Kanat M.

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, no.9, ss.415-441

2017

2017

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)

HAYIR KANAT M. , Breuste J., AKÇAY H.

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Kasım 2017, cilt.1, no.9, ss.209-221

2017

2017

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity

AKÇAY H. , Breuste J., HAYIR KANAT M.

International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017 identifier

2016

2016

Türk Dünyası Coğrafyası Dersinin Öğrencilerin Türk Kültürüne ve Türk Dünyası’na Yönelik Bilgilerine ve Bakış Açılarına Etkisi

HAYIR KANAT M. , İLHAN G. O.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Aralık 2016, ss.1

2016

2016

Türk Dünyası dersi

Hayır Kanat M. , İlhan G.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016 Creative Commons License

2016

2016

Erol Tümertekin’in eğitimci kişiliği ve coğrafyaya bakışı

Hayır Kanat M.

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2 Creative Commons License

2016

2016

İstanbullunun Hayatında Doğanın Rolü Nedir? Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması

Hayır Kanat M. , Breuste J.

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, 2-4 Haziran, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1 Creative Commons License

2014

2014

Processes of Gentrification and Transformation in the old City of Istanbul

Hayır Kanat M.

InternatIonal Geographical Union Regional Conference “changes, challenges, responsibility”, Krakow, Polonya, 8 - 22 Ağustos 2014, ss.866 Creative Commons License

2014

2014

Mültecilik ve Mülteci Entegrsyonu- Suriyeli Mültecilerin İstanbul'a Entegrasyonu

Hayır Kanat M.

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.970 Creative Commons License

2013

2013

Structural transformation of the city of Istanbul

Hayır Kanat M.

Spatial transformation in Central Europe in XXI century, Kyyiv, Ukrayna, 15 - 16 Mart 2013, ss.330

2012

2012

The Relationship between the development of globalization and global capital in Istanbul: 1990-2011 Global Companies in Istanbul

Hayır Kanat M.

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan - 02 Mayıs 2012, ss.33

2012

2012

Variations in the spatial distribution of population in Istanbul on the basis of districts (the 1990-2010 period)

Hayır Kanat M. , Yiğit A.

23. Festival International de Geographie, Saint Etienne, Fransa, 11 - 14 Kasım 2012, ss.1 Creative Commons License

2012

2012

Yaşayan Bir Organizma Olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği

Hayır Kanat M.

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.310-323

2012

2012

Kuzey Marmara Otoyolu ve Projesi ve Mekan ilişkisi-Sakarya İli Örneği

Hayır Kanat M. , Ayhan F.

Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, cilt.1, ss.357-368

2012

2012

The city Change after 1950 of Istanbul

HAYIR KANAT M.

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, 01 Nisan 2012

2010

2010

Suburban Industrial Centers in İstanbul

Hayır Kanat M.

GEOMED 2010 The 2nd International Geography symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.1

2008

2008

Almanyadaki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Değişimleri (Turkish Existence In Germany: Social, Economic End Cultural Change)

HAYIR KANAT M.

I. International Congress of European Turks in The Contexs Of Education And Culture, Antwerp, Belçika, 22 Şubat 2008, cilt.1, ss.267-285

2007

2007

An Example For The Suburban Settlements Formed Developing Cities By Industrialization. Adapazarı 32 Evler District

Hayır Kanat M.

International Symposium on Geography, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007, cilt.1, ss.149-159

2007

2007

Borders of Europe as Culture Continent

Hayır Kanat M. , Yiğit A.

5ht Eupra General Conference,Challenges of Peace and Democrcy in Europe, Sakarya, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2007, ss.1-8 Creative Commons License

2005

2005

Sakarya da Sanayi Faaliyetleri ve Özellikleri

Hayır Kanat M.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2005, cilt.1, ss.157-176 Creative Commons License

2003

2003

İzmitte Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Güncel Yerleşim Yeri Problemleri

Hayır Kanat M. , Jentsch C.

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.2, ss.316-321

2003

2003

Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri

Hayır Kanat M. , Jentsch C.

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.1, ss.286-301

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Urban Residents Preferences and Recreational Use of Urban Nature in Istanbul

Hayır Kanat M. , Breuste J.

Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.428-439, 2020

2020

2020

Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related to Nature and Nature Experience

Hayır Kanat M. , Breuste J.

Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.370-398, 2020

2018

2018

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve GöçÜzerinden Bir İnceleme

Hayır Kanat M.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan,Arife Karadağ,Pervin Aksak, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.177-204, 2018

2018

2018

Yerleşmeye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Hayır Kanat M. , Karadağ A.

Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin,İskender Dölek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.229-256, 2018

2016

2016

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Hayır Kanat M. (Editör)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016

2016

2016

Kentsel Araştırma Yöntemleri

HAYIR KANAT M. , Karadağ A.

Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nurettin Özgen, Editör, Pegem Akademie Verlag, Ankara, ss.286-306, 2016

2016

2016

Türkiye’de Ticaret

Hayır Kanat M.

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.493-506, 2016

2016

2016

Türkiye'nin Yerleşme Coğrafyası

Hayır Kanat M.

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.252-289, 2016

2015

2015

Erol Tümertekin’in öğrencisi olmak

Hayır Kanat M.

Benim Öğretmenim, Şahin ORUÇ, Editör, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, ss.33-35, 2015

2011

2011

Suburban Industrial Centres in Istanbul

Hayır Kanat M.

Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II 285 15, Recep Efe; İbrahim Atalay, Editör, Cambridge Scholars Publishing in association with GSE Research, Newcastle-Upon-Tyne, ss.271-285, 2011

2009

2009

İstanbul Başakşehir’de Şehirleşme Süreci

Hayır Kanat M.

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2009

Desteklenen Projeler

2010 - 2011

2010 - 2011

Taraklı İlçesinin Coğrafyası

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

HAYIR KANAT M. (Yürütücü)

2006 - 2007

2006 - 2007

Sakarya da Deprem Sonrasında Kurulan Yeni Yerleşim Alanları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

HAYIR KANAT M. (Yürütücü)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

The Society for Urban Ecology (SURE)

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Türk Coğrafya Kurumu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2018

Temmuz 2018

TÜBİTAK Projesi

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Trakya Üniversitesi, Türkiye

Haziran 2014

Haziran 2014

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2009

Temmuz 2009

Annals Of The University Of Craiova- Series Geography

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2017 - 2018

2017 - 2018

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye

2017 - 2018

2017 - 2018

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TUBİTAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye

2016 - 2016

2016 - 2016

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TUBİTAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye

2014 - 2015

2014 - 2015

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TUBİTAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresİ

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Hayır Kanat M.
Eskişehir, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

SUNRAISE – SURE Summer School URBAN + MOUNTAINS-II

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Hayır Kanat M.
Salzburg, Avusturya

Temmuz 2019

Temmuz 2019

SUNRAISE – SURE Summer School URBAN + MOUNTAINS-I

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Hayır Kanat M.
Salzburg, Avusturya

Aralık 2018

Aralık 2018

Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-III

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Hayır Kanat M.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-II

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Hayır Kanat M.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

Yıldız & Davutpaşa Kampüsünde Flora & Fauna Ödüllü Fotoğraf Yarışması & Sergisi-I

Sanatsal Faaliyet Organizasyonu

Hayır Kanat M.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2015

Eylül 2015

MIDETI - (Re-)Migranten im deutsch-türkischen Innovationsnetzwerk - Identifikation und Kommunikation von Potenzialen für Wissenschaft und Wirtschaft

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Hayır Kanat M.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2014

Aralık 2014

MIDETI - (Re-)Migranten im deutsch-türkischen Innovationsnetzwerk - Identifikation und Kommunikation von Potenzialen für Wissenschaft und Wirtschaft

Çalıştay Organizasyonu

Hayır Kanat M.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2012

Mayıs 2012

International Workschop on Urbanization

Çalıştay Organizasyonu

Hayır Kanat M.
İstanbul, Türkiye

Mart 2009

Mart 2009

Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Hayır Kanat M.
Sakarya, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

ULEAD 2018

Oturum Başkanı

Manisa-Türkiye

2018

2018

ULEAD 2018

Oturum Başkanı

Manisa-Türkiye

2018

2018

ULEAD 2018

Oturum Başkanı

Manisa-Türkiye

2018

2018

IFEMS 2018

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

DEKUS 2018

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

DEKUS 2018

Oturum Başkanı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2019 - 2020

2019 - 2020

2219 INTERNATIONAL POST DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME

TÜBİTAK

2011 - 2011

2011 - 2011

YÖK Yurt dışı Araştırma Bursu

YÖK

Jüri Üyelikleri

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Sakarya Üniversitesi

Şubat-2005

Şubat 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sakarya Üniversitesi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Sosyopark Göç Araştırma Grubu

http://www.sosyopark.yildiz.edu.tr/haberler/58/G%C3%96%C3%87-%C3%87ALI%C5%9EMA-GRUBU-TANI%C5%9EMA-%C3%87ALI%C5%9ETAYI

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Duyurular & Dokümanlar

Ödev Yönergesi
Ödev
14.10.2020
Çevre EğitimiDers Notu2
Ders Notu
13.10.2020

Kyoto Protokolü
Çevresel faktörler, cansız faktörler, su, toprak, ışık, sıcaklık, rüzgar, pH, canlı faktörler, canlılarda beslenme şekilleri, ototrof canlılar, heterotrof canlılar, hem ototrof hem heterotrof canlılar, biyolojik ilişkiler,
Ders Notu_2_Çevre Eğitimi_2020.pdf Creative Commons License

Türk Kültür CoğrafyasıKaynak Kitap
Ders Notu
12.10.2020
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI KAYNAK MAKALELER
Ders Notu
12.10.2020
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI ÖDEV YÖNERGESİ2020GÜZ
Ödev
12.10.2020

Sevgili Öğrencilerim,


Ödev yönergesinde vize yerine geçecek ödev konusu ve hazırlama klavuzu hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI_ ÖDEV YÖNERG....pdf Creative Commons License

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Ders Notu 2Yer Şekillerinin Oluşmasında Etkili olan İç ve Dış Kuvvetler
Ders Notu
12.10.2020

Yer Şekillerinin Oluşmasında Etkili olan İç ve Dış Kuvvetler

BÖLÜM2_Türkiye Coğrafyası ve Jeopol....pdf Creative Commons License

TÜRİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİÖDEV YÖNERGESİ
Ödev
12.10.2020
ÇEVRE EĞİTİMİDERS NOTU1
Ders Notu
6.10.2020

ÇEVRE EĞİTİMİ_DERS NOTU_1

Ekoloji biliminin tanımı, ekoloji biliminin tarihsel gelişimi, ekoloji biliminin konusu ve alt dalları, ekoloji biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ekoloji biliminin araştırma yöntemleri, çevre biliminin tanımı ve konusu. Ekolojide bazı temel kavramlar, çevre,habitat, biyotop, ekolojik niş,tür, populasyon,biyotop, kommunite, sistem ve ekosistem, biyom, biyosfer, fauna, flora, endemik tür, kozmopolit tür, ekolojik ilişkiler, ekolojinin bazı temel kanunları, minimum kanunu, tolerans kanunu

Ders Notu_1_Çevre Eğitimi_2020.pdf Creative Commons License

Türkiye Coğrafyası ve JeopolitiğiDers Notu 1
Ders Notu
5.10.2020
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Ödev
1.06.2020

Değerli arkadaşlarım,

ekli dosyada 2. sınav notu yerine geçecek olan ödev konusu ve ödev hazırlarken uymanız gereken kuralları ifade eden bir word dosya ve ödev konusunda size yol gösterecek bazı makale örnekleri bulunmaktadır. İnternet kütüphanelerinden çok daha fazlasına erişebilirsiniz

TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA....rar Creative Commons License

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI YÖNERGESİ
Duyuru
10.03.2020

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ YÖNERGESİ

YTÜ_EF_THU_YONERGE.doc Creative Commons License

Tez Dosyaları