Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstanbul’un Merkezi İş Alanı Olarak Tarihi MİA: Müşteri Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), cilt.77, sa.2, ss.325-342, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Kent Doğası Farkındalığı Üzerinde Çevre Eğitimi Dersinin Etkisi

Türkiye Eğitim Dergisi (Turkey Education Journal), cilt.5, sa.2, ss.346-364, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Vatandaşlık Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Journal of Turkish Studies, cilt.15, sa.8, ss.3555-3571, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitimdeki Sınav Sistemi Üzerine Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.74, ss.364-379, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Use Of Natural Recreational Areas in and Around Istanbul

Ulakbilge, cilt.53, sa.10, ss.1142-1155, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prospective Teacher' Views on Covid-19 (Coronavirus)

Van Yüzüncü Yıl University The Journal of Social Sciences Institute, sa.1, ss.459-491, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Güncel Sosyal Bilgiler Müfredatı ve Ders Kitabında Aileye Bakış

Ulakbilge, cilt.49, ss.656-675, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Şehir Coğrafyascısı Olarak Prof Dr Erol Tümertekin

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALID), sa.30, ss.18-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Reinhard Stewig'in Bursa Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.1, sa.1, ss.1-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of ”Geography of the Turkic World” Course on Social Studies Teacher Candidates Views about Turkic Culture and Turkic World

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.95-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of the Geographical Issues in the School of Primary Social Studies According to the 2017 Program

International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), sa.39, ss.70-82, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İstanbul Şehrinde Ağırlıklı Nüfus Merkezinin Değişimi ve Nedenleri: 1990-2010 Dönemi

International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.114-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suburbanisation and Post-Urbanisation Process in Istanbul Metropolitan Arena

International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.31-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rotasyon Kavramı ve Rotasyonunun Okul Müdürlerinin Eğitim Liderliğine Etkisi

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE), cilt.1, ss.24-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hendek’te sanayinin yapısı ve dağılışı

e-Journal of New World Sciences Academy-NATURE SCIENCES, cilt.4, sa.4, ss.191-214, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deprem Konutları ve Adapazarı Şehrinin Gelişmesine Etkisi.

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.14, ss.125-145, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Büyük Kentlerde Kentin Merkezinden Etrafa Olan Göç Süreci İstanbul Beylikdüzü Örneği

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.35-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SAPANCA KÖYLERİNDE KIRSAL YAPININ DEĞİŞİMİ

Coğrafya Dergisi / Journal of Geography, cilt.0, ss.59-78, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Problems That Are Faced in the Turkish Plateaus During the Transition Period of Cattle Breeding to Tourism

Annals Of The University Of Craiova- Series Geography, cilt.1, sa.10, ss.161-175, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

17 Ağustos 1999 Depremi Sonrasında Serdivanın Şehirsel Gelişimi

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.175-186, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kırgızistan

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.221-235, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depremin Kocaeli Nüfusuna Etkileri

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.135-144, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göç ve Göçe Bağlı Olarak Kentsel Yaşama Dahil Olan Bireylerin Yaşantılarındaki Değişiklikler: Yenibosna Örneği

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.484-499, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği-Türkiyeİlişkileri ( Halkın ve Sanayicinin AB Konusundaki Düşünceleri),

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.7, ss.240-256, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Preferences of urban nature: the case of Mönchsberg

SUNRAISE – SURE , URBAN + MOUNTAINS , Salzburg, Avusturya, 15 Temmuz - 21 Eylül 2019, ss.3

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönüyle İncelenmesi

V. Sosyal BilimlervKongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.1082-1095

Coğrafya Eğitiminde Belgesel Kullanımının Etkisi

asoscongress.com/2018istanbul, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2018, ss.307-326

The Effects Of Environmental Education Course On Preservice Teachers Perception About Nature

ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2018, cilt.1, ss.25-30

ÇEVRE EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA ALGISINA OLAN ETKİSİ

ULEAD-VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.9

Ortaokul Öğrencilerine Coğrafya Öğretiminde Animasyon Kullaniminin Etkisi

Uluslar Arası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.16-17

Changing Urban Landscapes Squatting, Transition to Apartment Houses and Becoming Noble; Zeytinburnu Example

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Aralık 2017, cilt.1, sa.9, ss.90-92

İstanbul’un Tarihi Piyasalarındaki Değişim ve Nedenleri(Change in Istanbul's Historic Markets and Its Causes)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017, cilt.1, sa.9, ss.415-441

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity (Kent ve Doğa ilişkisi: Tezatlık ya da Uygunluk)

Turkish Geographical Society 75. Year International Congress, Ankara, Türkiye, 08 Kasım 2017, cilt.1, sa.9, ss.209-221

City - Nature Relationship: Contradiction or Conformity

International Congress on 75thAnniversary of Turkish Geography Society, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2017 identifier

Erol Tümertekin’in eğitimci kişiliği ve coğrafyaya bakışı

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.2 Creative Commons License

İstanbullunun Hayatında Doğanın Rolü Nedir? Doğa Temelli Rekreasyon Alanları Araştırması

Coğrafyacılar Derneği Uluslar Arası Kongresi 2016, 2-4 Haziran, Balıkesir, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1 Creative Commons License

Processes of Gentrification and Transformation in the old City of Istanbul

InternatIonal Geographical Union Regional Conference “changes, challenges, responsibility”, Krakow, Polonya, 8 - 22 Ağustos 2014, ss.866 Creative Commons License

Mültecilik ve Mülteci Entegrsyonu- Suriyeli Mültecilerin İstanbul'a Entegrasyonu

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.970 Creative Commons License

Structural transformation of the city of Istanbul

Spatial transformation in Central Europe in XXI century, Kyyiv, Ukrayna, 15 - 16 Mart 2013, ss.330

The Relationship between the development of globalization and global capital in Istanbul: 1990-2011 Global Companies in Istanbul

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 26 Nisan - 02 Mayıs 2012, ss.33

Yaşayan Bir Organizma Olarak Şehir- Büzüşen Şehir Kavramı ve Leipzig Örneği

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştirma ve Uygulama Merkezi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.310-323

Kuzey Marmara Otoyolu ve Projesi ve Mekan ilişkisi-Sakarya İli Örneği

Atatürk Üniversitesi 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, cilt.1, ss.357-368

The city Change after 1950 of Istanbul

Workshop on Urbanization: Change in the city of Istanbul during the globalization process and comparison between Istanbul and East European Cities -26 April-2 May 2012-Yildiz Technical University /Istanbul, Turkey, 01 Nisan 2012

Suburban Industrial Centers in İstanbul

GEOMED 2010 The 2nd International Geography symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2010, ss.1

Sakarya'daki Kadın İstihdamı ve Sanayinin İs Gücü Talepleri

Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Mart 2009, cilt.1, ss.309-319 Creative Commons License

Almanyadaki Türk Varlığı: Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Değişimleri (Turkish Existence In Germany: Social, Economic End Cultural Change)

I. International Congress of European Turks in The Contexs Of Education And Culture, Antwerp, Belçika, 22 Şubat 2008, cilt.1, ss.267-285

An Example For The Suburban Settlements Formed Developing Cities By Industrialization. Adapazarı 32 Evler District

International Symposium on Geography, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007, cilt.1, ss.149-159

Borders of Europe as Culture Continent

5ht Eupra General Conference,Challenges of Peace and Democrcy in Europe, Sakarya, Türkiye, 21 - 24 Ağustos 2007, ss.1-8 Creative Commons License

Sakarya da Sanayi Faaliyetleri ve Özellikleri

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2005, cilt.1, ss.157-176 Creative Commons License

Kocaeli Depreminin Yerleşme ve Sanayi Üzerindeki Etkileri

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.1, ss.286-301

İzmitte Orta Ve Büyük Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Güncel Yerleşim Yeri Problemleri

Kentsel Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2003, cilt.2, ss.316-321

Kitap & Kitap Bölümleri

Salzburg Alplerinin Rekreasyon ve Turizm Amaçlı Kullanımı

Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Zerrin Toprak Karaman, Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.199-227, 2020

Urban Residents Preferences and Recreational Use of Urban Nature in Istanbul

Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.428-439, 2020

Perceptions, Expectations and Preferences of Istanbul Residents Related to Nature and Nature Experience

Making Green Cities - Concepts, Challenges and Practice (Cities and Nature Series), Jürgen Breuste,Martina Artmann,Cristian Ioja,Salman Qureshi, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.370-398, 2020

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutu: Nüfus ve GöçÜzerinden Bir İnceleme

Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan,Arife Karadağ,Pervin Aksak, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.177-204, 2018

Yerleşmeye Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin,İskender Dölek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.229-256, 2018

Kentsel Araştırma Yöntemleri

Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nurettin Özgen, Editör, Pegem Akademie Verlag, Ankara, ss.286-306, 2016

Türkiye’de Ticaret

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.493-506, 2016

Türkiye'nin Yerleşme Coğrafyası

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.252-289, 2016

Erol Tümertekin’in öğrencisi olmak

Benim Öğretmenim, Şahin ORUÇ, Editör, Sosyal Çalışma Yayınları, İstanbul, ss.33-35, 2015

Suburban Industrial Centres in Istanbul

Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II 285 15, Recep Efe; İbrahim Atalay, Editör, Cambridge Scholars Publishing in association with GSE Research, Newcastle-Upon-Tyne, ss.271-285, 2011