General Information

Institutional Information: Faculty Of Education, Department Of Social Sciences And Turkish Education, Social Studies Education
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Social and Historical Foundations of Educations, Education in Social Sciences, Teacher Training

Biography

Kütahya Simav doğumludur. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Erzincan Üniversitesi'nde; doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi'nde "Dezavantajlı Bölgelerdeki Lise Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısı" adlı çalışmayla 2017 yılında tamamlamıştır.  Kamuda 13 yıl, özel sektörde ise 1 yıl olmak üzere toplam 14 yıllık hizmet süresine sahiptir. 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2014 yılından beri ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışmaktadır.  2021 yılında "Doçent" unvanı almıştır. Vatandaşlık eğitimi,  kimlik, göç. aidiyetlik  konularında akademik çalışmalar yürütmektedir. 2014-2022 yılları arasında  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çocuk ve gençlere yönelik projelerde yürütücü ve danışmanlık görevlerini üstlenmiştir. Bununla birlikte 2019 yılından beri de "İstanbul Valiliği Kent Güvenliği Danışma Kurulu Üyeliği" görevini sürdürmektedir. İngilizce bilmekte ve Osmanlı Türkçesi'ni okuyup yazabilmektedir. 

Contact

Email
micen@yildiz.edu.tr
Web Page
http://avesis.yildiz.edu.tr/micen/
Office Phone
+90 212 383 4800 Extension: 5587
Fax Phone
+90 212 383 4808
Office
B-207