Education Information

Education Information

 • 2012 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Celâl Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Dezavantajlı Bölgelerdeki Lise Öğrencilerinin Vatandaşlık Algısı

  Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi

 • 2012 Postgraduate

  Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Epistemolojik İnanaçlarının Sınıf İçi Uyguladıkları Öğretim Stratejileri İle İlişkisi

  Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English