Araştırma Alanları

 • Bor Kimyası

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Kimyasal Teknolojiler

 • Çevre Teknolojileri

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Seramik Malzemeler

 • Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler

 • Çimento ve Beton

 • Malzeme Karakterizasyonu

 • Gıda Mühendisliği

 • Gıda Teknolojisi

 • Kimya

 • Analitik Kimya

 • Gıda Analizleri

 • İnorganik Kimya

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji