Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2005 - 2006Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1999 - 2005Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2012Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi

 • 2009 - 2012Fakülte Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi

Verdiği Dersler

 • DoktoraBor Teknolojileri

 • Yüksek LisansEndüstriyel Kolloid Sistemler

 • LisansKimya Mühendisliği Hesaplamaları

 • LisansEnstrümental Analizler Lab.

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansBiyoproses Mühendisliği

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansKimya Endüstrisinde Korozyon

 • LisansEnstrümental Analizler

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansAnalysis Methods in Chemical Industry

 • DoktoraDoktora Tezi

 • LisansKimya Mühendisliği Lab III

 • LisansStokiyometri

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansKimya Mühendisliği Hesaplamaları

 • LisansEnstrümental Analizler Lab.

 • LisansAnalysis Methods in Chemical Industry

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansKütle ve Enerji Denklikleri

 • LisansKorozyon

 • Yüksek LisansTermal Analizin Endüstriyel Uygulamaları

 • LisansKütle ve Enerji Denklikleri

Yönetilen Tezler

 • Lokal Uygulamalar için Mukusa Nüfüs Eden Nanopartiküller, Derun E. (Danışman) , Z.Koçer(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Farklı Yöntemlerle Medikal Bitkilerdeki Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi, Derun E. (Danışman) , Z.Eslek(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Ayçiçeği Atığı Mangan Demir Oksit Kompozitinin Boyar Madde Gideriminde Kullanılması, Derun E. (Danışman) , D.Uygunöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Akıllı Seramik Üretimi, Derun E. (Danışman) , G.Caneli(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Hidrotermal Yöntemle Lantanborat Sentezi, Derun E. (Danışman) , S.Argun(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Alüminasilikat Yapılı Adsorbanların Ağır Metal Gideriminde Değerlendirilmesi, Derun E. (Danışman) , F.Demir(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Geopolimer Üretiminde Nanopartiküllerin Kullanımının İncelenmesi, Derun E. (Danışman) , B.Seda(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Bor Atıklardan Kıymetli Metallerin Geri Kazanılması, Derun E. (Danışman) , R.Özbaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • FARKLI NANOPARTİKÜLLERİN VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ÇİMENTO HARCI ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, Derun E. (Danışman) , M.Yıldırım(Öğrenci), Doktora, 2019
 • The Research of the Enamel Frits with Lithium Effects on Surface Characteristics of Vitreous Enamel Coatings, Derun E. (Danışman) , A.Murat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Endüstriyel Atık Sulardaki Ağır Metallerin Çeşitli Adsorbanlar Kullanılarak Giderilmesi, Derun E. (Danışman) , E.Burcu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Farklı Bölgelerden Alınan Dut ve Sumak Ürünlerinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi, Derun E. (Danışman) , E.Irmak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Mangan Boratların Katı Hal Sentez Yöntemiyle Üretilmesi ve Krakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , M.Özyılmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Farklı Yöntemlerle Bakır Borat Üretimi ve Üretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Derun E. (Danışman) , S.Kavcı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Wound Dressing Production with Essential Oils and Investigation of Antimicrobial Properties, Derun E. (Danışman) , G.Balkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çeşitli Yöntemler ile Türkiye Pazarında Bulunan Çayların İçerdiği Elementlerin Belirlenmesi, Derun E. (Danışman) , T.Yalçın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Katıhal Yöntemiyle Lantan Borat Üretimi ve Karakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , S.Sarı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Mikrodalga Çözümlendirme Yöntemi ile Hazırlanan Farklı Çay ve Kahve Numunelerinin Element İçeriklerinin ICP-OES Cihazı ile Belirlenmesi, Derun E. (Danışman) , M.Melek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yeni Yöntemler ile Farklı Potasyum Kaynaklarından Yüksek Verimli Saf Potasyum Borat Üretimi ve Karakterizasyonu, KIPÇAK A. S. (Eş Danışman) , DERUN E. , S.İla(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Endüstriyel Atıkların Çimento Sanayinde Değerlendirilmesi, Derun E. (Danışman) , F.Dur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Borik Asit Üretim Atığı Olan Borjipsin Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi, Derun E. (Danışman) , K.Kunt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması, Derun E. (Danışman) , F.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Yapay Borasit Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , T.İbroşka(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Çelikhane Cürufunun Yapı Malzemesi Olarak Kullanılması, Derun E. (Danışman) , B.Soysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Düşük Sıcaklıkta Magnezyum Borat Üretiminde Atık Magnezyumun Hammadde Olarak Değerlendirilmesi, Derun E. (Danışman) , A.Kaplan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Bor, selenyum ve kurşun katkılı yarıiletken alaşımların üretimi ve yapısal özelliklerinin karakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , T.Akgün(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Sodyum Boratlardan Magnezyum Borat Üretiminin Araştırılması ve Üretim Parametrelerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Derun E. (Danışman) , M.Yıldırım(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Magnezyum Klorür ve Çeşitli Bor Kaynaklarından Hidrotermal ve Mikrodalga Yöntemi ile Magnezyum Borat Sentezi ve Karakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , P.Gürses(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Magnezyum Oksit ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi, Karakterizasyonu ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Derun E. (Danışman) , F.Tuğçe(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Klor İçerikli Magnezyum Boratların Borik Asit Kullanılarak Katı-Hal Yöntemi İle Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , Ş.Ercüment(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Katkılı Yarı İletken Alaşımların Yapısal Analizlerinin Karakterizasyonu, Derun E. (Danışman) , B.Tekin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Bazı Önemli Bor Bileşiklerinin Termal Kinetiğinin İncelenmesi, Derun E. (Danışman) , G.Arslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Farklı cüruf atıklarının beton üretiminde kullanımı, DERUN E. (Eş Danışman) , E.Eren(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009