Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 2005 - 2006Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

 • 1999 - 2005Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2012Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi

 • 2009 - 2012Fakülte Kurulu Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi

Verdiği Dersler

 • DoktoraBor Teknolojileri

 • Yüksek LisansEndüstriyel Kolloid Sistemler

 • LisansKimya Mühendisliği Hesaplamaları

 • LisansEnstrümental Analizler Lab.

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansBiyoproses Mühendisliği

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansKimya Endüstrisinde Korozyon

 • LisansEnstrümental Analizler

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansAnalysis Methods in Chemical Industry

 • DoktoraDoktora Tezi

 • LisansKimya Mühendisliği Lab III

 • LisansStokiyometri

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansKimya Mühendisliği Hesaplamaları

 • LisansEnstrümental Analizler Lab.

 • LisansAnalysis Methods in Chemical Industry

 • LisansKimya Mühendisliği Uygulamaları

 • LisansKütle ve Enerji Denklikleri

 • LisansKorozyon

 • Yüksek LisansTermal Analizin Endüstriyel Uygulamaları

 • LisansKütle ve Enerji Denklikleri

Yönetilen Tezler

 • Lokal Uygulamalar için Mukusa Nüfüs Eden Nanopartiküller

  Derun E. (Danışman)

  Z.Koçer(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Farklı Yöntemlerle Medikal Bitkilerdeki Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi

  Derun E. (Danışman)

  Z.Eslek(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Ayçiçeği Atığı Mangan Demir Oksit Kompozitinin Boyar Madde Gideriminde Kullanılması

  Derun E. (Danışman)

  D.Uygunöz(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Akıllı Seramik Üretimi

  Derun E. (Danışman)

  G.Caneli(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Hidrotermal Yöntemle Lantanborat Sentezi

  Derun E. (Danışman)

  S.Argun(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Alüminasilikat Yapılı Adsorbanların Ağır Metal Gideriminde Değerlendirilmesi

  Derun E. (Danışman)

  F.Demir(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor

 • Geopolimer Üretiminde Nanopartiküllerin Kullanımının İncelenmesi

  Derun E. (Danışman)

  B.Seda(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • Bor Atıklardan Kıymetli Metallerin Geri Kazanılması

  Derun E. (Danışman)

  R.Özbaş(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • FARKLI NANOPARTİKÜLLERİN VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ÇİMENTO HARCI ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Derun E. (Danışman)

  M.Yıldırım(Öğrenci), Doktora, 2019

 • The Research of the Enamel Frits with Lithium Effects on Surface Characteristics of Vitreous Enamel Coatings

  Derun E. (Danışman)

  A.Murat(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Endüstriyel Atık Sulardaki Ağır Metallerin Çeşitli Adsorbanlar Kullanılarak Giderilmesi

  Derun E. (Danışman)

  E.Burcu(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Farklı Bölgelerden Alınan Dut ve Sumak Ürünlerinin Antioksidan Kapasitesinin İncelenmesi

  Derun E. (Danışman)

  E.Irmak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Mangan Boratların Katı Hal Sentez Yöntemiyle Üretilmesi ve Krakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  M.Özyılmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017

 • Farklı Yöntemlerle Bakır Borat Üretimi ve Üretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  Derun E. (Danışman)

  S.Kavcı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Wound Dressing Production with Essential Oils and Investigation of Antimicrobial Properties

  Derun E. (Danışman)

  G.Balkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Çeşitli Yöntemler ile Türkiye Pazarında Bulunan Çayların İçerdiği Elementlerin Belirlenmesi

  Derun E. (Danışman)

  T.Yalçın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Katıhal Yöntemiyle Lantan Borat Üretimi ve Karakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  S.Sarı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Mikrodalga Çözümlendirme Yöntemi ile Hazırlanan Farklı Çay ve Kahve Numunelerinin Element İçeriklerinin ICP-OES Cihazı ile Belirlenmesi

  Derun E. (Danışman)

  M.Melek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Yeni Yöntemler ile Farklı Potasyum Kaynaklarından Yüksek Verimli Saf Potasyum Borat Üretimi ve Karakterizasyonu

  KIPÇAK A. S. (Eş Danışman) , DERUN E.

  S.İla(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Endüstriyel Atıkların Çimento Sanayinde Değerlendirilmesi

  Derun E. (Danışman)

  F.Dur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Borik Asit Üretim Atığı Olan Borjipsin Yapı Sanayinde Değerlendirilmesi

  Derun E. (Danışman)

  K.Kunt(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması

  Derun E. (Danışman)

  F.Demir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Yapay Borasit Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  T.İbroşka(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Çelikhane Cürufunun Yapı Malzemesi Olarak Kullanılması

  Derun E. (Danışman)

  B.Soysal(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Düşük Sıcaklıkta Magnezyum Borat Üretiminde Atık Magnezyumun Hammadde Olarak Değerlendirilmesi

  Derun E. (Danışman)

  A.Kaplan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Bor, selenyum ve kurşun katkılı yarıiletken alaşımların üretimi ve yapısal özelliklerinin karakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  T.Akgün(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Sodyum Boratlardan Magnezyum Borat Üretiminin Araştırılması ve Üretim Parametrelerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

  Derun E. (Danışman)

  M.Yıldırım(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Magnezyum Klorür ve Çeşitli Bor Kaynaklarından Hidrotermal ve Mikrodalga Yöntemi ile Magnezyum Borat Sentezi ve Karakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  P.Gürses(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013

 • Magnezyum Oksit ve Borik Asit Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi, Karakterizasyonu ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

  Derun E. (Danışman)

  F.Tuğçe(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Klor İçerikli Magnezyum Boratların Borik Asit Kullanılarak Katı-Hal Yöntemi İle Üretilmesi ve Karakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  Ş.Ercüment(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Katkılı Yarı İletken Alaşımların Yapısal Analizlerinin Karakterizasyonu

  Derun E. (Danışman)

  B.Tekin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Bazı Önemli Bor Bileşiklerinin Termal Kinetiğinin İncelenmesi

  Derun E. (Danışman)

  G.Arslan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009

 • Farklı cüruf atıklarının beton üretiminde kullanımı

  DERUN E. (Eş Danışman)

  E.Eren(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009