Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstiüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English