Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstiüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2010 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Yüksek Lisans

  İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce