Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Post Graduate

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstiüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Under Graduate

  Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2013 Post Graduate

  İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English