Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2014
  Yüksek Lisans

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstiüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2010
  Lisans

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013
  Yüksek Lisans

  İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanım düzeylerinin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ile ilişkisinin incelenmesi

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta
  İngilizce