Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UZAKTAN EĞİTİM KURSLARI İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ İNCELEMESİ:YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018, pp.270

UZAKTAN EĞİTİM KURSLARINDA KURSİYER MEMNUNİYET DÜZEYİ İNCELENMESİ: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018, pp.269 Sustainable Development

Increasing learners collocational knowledge the effectiveness of an online learning platform

III International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress 2016), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.2006-2007

Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanma ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2014), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.185 Sustainable Development

Relationship Middleschool Students' Internet Addiction and Academic Success

1st Eurasian Educational Research Congress (EJER2014), İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.306-307 Sustainable Development

Meslek Lisesi Bilişim Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Genel Eğilimleri

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS2012), Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.1 Sustainable Development