Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Yükseköğretimde Muhasebe-Finans Eğitiminin Öğretim Elemanı Yönünden İncelenmesi

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.20, ss.117-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet’in Muhasebesi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları, ss.61-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Piyasaları Altyapısı Oluşturulmadan Yapılan Bir Halka Arz Denemesi: HASTAŞ Vakası

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.139-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Muhasebe Eğitimine Emek Veren Büyük Akademisyen: Prof. Fikret Öcal

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.211-230, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye Muhasebeciler Günü Hangi Gün Olmalı?

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.64-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet'in Muhasebe Düşüncesinde İkinci Evre: Liberal İktisat Politikalarını Uygulama Dönemi (1950-1980)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.157-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de F Klavyeyi, Türk Stenosunu Hazırlayan İhsan Sıtkı Yener (1925-2016)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.273-277, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Muhasebe Düşünürü: İsmail Hamid (1861-1931)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.254-260, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Cumhuriyet’in İlk Döneminde Muhasebe - İktisat Düşüncesine Katkı Verenler: Hazım Atıf Kuyucak 1897 – 1970)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.265-272, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Cumhuriyet'in İlk Döneminde Muhasebe - Denetim Düşüncesine Katkı Verenler: Refik Besim Bakuy (1893-1964)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.261-264, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’de Finansal Tabloların Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) Gelişimi

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.17, ss.41-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartlarının Gelişimi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.55-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet’in İlk Döneminde Muhasebe Düşüncesine Katkı Verenler: Abdullah Nuri Aker (1905 - 1977)

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.207-213, 2017 (Hakemsiz Dergi)

An Analysis of the Turkish Accounting Education Symposiums: Influential Meetings on Accounting Education and Practice in Turkey

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.121-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitiminin İş Dünyasının Beklentileri Doğrultusunda Yapılandırılması: Ampirik Bir Çalışma

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bİlimler Araştırmaları Dergisi, ss.139-155, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Manipülasyon Yöntemlerinden Agresif Muhasebe ve Bir Uygulama

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.16, ss.19-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX. Yüzyılın Ortalarında Uygulamadan Yetişmiş Bir Muhasebe Düşünürü: SÜLEYMAN F. ŞAHİNBAŞ

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.229-237, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Effect of Education on The Level of Financıal Literacy: A Case Study over Vocational Colleges

Yalova Üniversitesi Uluslararası Ticaret, Finans ve Lojistik Dergisi, cilt.1, ss.1-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BASEL III UZLAŞISI VE KREDİ KULLANIMINA ETKİLERİ

JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, cilt.1, ss.19-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maden İşletmeleri ve Maden İşletmelerinde Maliyetlerin Oluşumu İle İlgili Uygulama

E-Yaklaşım Dergisi, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cumhuriyet döneminde Muhasebe ve Finans Alanına Katkı Veren Öncülerden A. Hikmet Keyman (1905 – 1969)

1st International Turkish Congress on Accounting and Finance History, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.454-467

1928’de Ne Oldu? Muhasebenin Ticaretten Maliyeye Kayması

1st International Turkish Congress on Accounting and Finance History, Malatya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.133-151

Ticaret Ortaokulları ve Ticaret Liselerinin Cumhuriyetin İlk Kırk Yılındaki Gelişimi (1923 -1959)

XXXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (Pamukkale/Denizli), İstanbul, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2019, ss.63

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2017, ss.487-496

Reasürans İşlemlerinde Poliçe İptallerinin ve Tazminat Ödemelerinin Muhasebeleştirilmesi

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics (ISEFE), İstanbul, Türkiye, 29 Nisan 2017, ss.124-140

Kâr Amacı Gütmeyen İşletmelerdeki Muhasebe İşlemlerinin Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.1192-1200

İç Kontrol Yapısının Kurumsal Yönetimde Artan Önem ve Önceliği

ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2016, ss.2874-2886

Kitap & Kitap Bölümleri

Westernization Period in the History of Middle East Accounting: Late Ottoman and Republic Period (1839 - 2011 AD)

History of Middle East Accounting (3000 BC - 2000 AD), Aslan, Muhsin, Editör, Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss.667-928, 2019

Bilanço Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Cengiz Toraman, İbrahim Aksu, Mehmet Fatih Bayramoğlu, Muhsin Aslan, Editör, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss.9-58, 2019

Orta Doğu Muhasebe Tarihinde Batılılaşma Süreci: Osmanlı ve Cumhuriyet Uygulamaları (1839-2011)

Orta Doğu Muhasebe Tarihi (MÖ 3000 - MS 2000), Aslan M., Çavlı Köterin H., Editör, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss.655-920, 2018