Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2015 Kriptoloji ve Cebirsel Kodlama Çalıştayı

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 3