Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2016 VACUUM

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2015 CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY

    SCI Kapsamındaki Dergi