Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Etching behavior of ZnO:Ga thin films

MATERIALS TESTING, cilt.60, sa.11, ss.1097-1103, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of D-TS effect on r.f. magnetron sputtered ZnO thin films

CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, cilt.51, ss.189-196, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of r.f. power variation on gallium doped zinc oxide thin films

VACUUM, cilt.120, ss.19-27, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of r.f power on structural properties of ZnO thin films

JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, cilt.381, ss.51-56, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elektro Eğirme Yöntemiyle Nano Boyutlu TiO2 Parçacık katkılı PLA Nanofiber Üretimi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.7-18, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isıl İşlemin Emaye Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi, cilt.20, ss.140-149, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Fly Ash Filler on Mechanical Performance of E-glass/Polyester Composites

19th International Metallurgy and Materials Congress (IMMC2018), İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.700-702 Creative Commons License

Fabrication of Hydroxyapatite/PMMA Composite Nanofibers By Electrospinning

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY, ENGINEERING AND SCIENCE (IConTES049), 26 Ekim 2018

EFFECT OF ADDITION FILLER TO PA 12 COATING

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS 2018), Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.192 Creative Commons License

Optimization of Process Pressure Wet Chemical Etch Texturing Behavıour of ZnO Ga Thin Films

European Materials Research Society (E-MRS), Lille, Fransa, 02 Mayıs 2016, ss.12

Effect of R F Power Variation On Gallium Doped Zinc Oxide Thin Films

Science & Applications of Thin Films, Conference & Exhibition, 15 - 19 Ekim 2014

Influence of deposition parameters on ZnO and ZnO:Al thin films

Fall Meeting Symposium on Novel Materials for Electronic, Optoelectronic, Photovoltaic and Energy Saving Applications (E-MRS), Warszawa, Polonya, 16 - 20 Eylül 2013, cilt.11, ss.1460-1463 identifier identifier

INVESTIGATION OF 5 MOL% YSZ ELECTROLYTE FOR SOFC

TMS 140th Annual Meeting and Exhibition, California, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Şubat - 03 Mart 2011, ss.457-464 identifier identifier

Toplam Verimli Bakımın Ekonomik Analizi

15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2010

APPLICATION OF ECAP ON COMMERCIAL PURITY ALUMINUM

TMS 2010 Annual Meeting Supplemental Proceedings on Materials Processing and Properties, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 18 Şubat 2010, ss.83-88 identifier identifier

Alüminyumun Plastik Deformasyonla Tane Küçülmesi Ve Tarama Elektron Mikroskobu İncelemesi

19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009

High Purity Pig Iron Production by Using Steel Scrap and Comparison with Sorelmatel

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009

Effect of Composition and Heat Treatment to Mechanical Properties on Cast Steels

14.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2008

Elektro Cüruf Ergitme Prosesi ve Prosesin Modellenmesi

IMSP 2008,12 th International Materials Symposium, Denizli, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008