Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Glass Fibre Reinforced Sprayed Concrete: Physical, Mechanical and Durability Properties

Journal Of Materials In Civil Engineering-Asce, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Comparative Experimental Study of Mortars Incorporating Pumice Powder or Fly Ash

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.28, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Prewetted Pumice Aggregate Addition on Concrete Properties under Different Curing Conditions

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.60, ss.89-95, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Properties of concrete with pumice powder and fly ash as cement replacement materials

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.85, ss.1-8, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Abrasion resistance and fracture energy of concretes with basalt fiber

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.50, ss.95-101, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermo-physical properties of concrete exposed to high temperature

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.45, ss.157-161, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of raw rice husk addition on structure and properties of concrete

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.44, ss.54-62, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of prewetting methods on some fresh and hardened properties of concrete with pumice aggregate

CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, cilt.34, ss.503-507, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prediction of Time to Crack Initiation in Reinforced Concrete Exposed to Chloride

Construction And Building Materials, cilt.22, ss.1100-1107, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECT OF QUARRY WASTE POWDER ON THE FRESH AND HARDENED PROPERTIES OF CEMENT MORTAR

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, ss.639-648, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A COMPARATIVE STUDY ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ALKALI ACTIVATED MATERIALS

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, ss.649-658, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A COMPARATIVE STUDY ON THE THERMAL PERFORMANCE OF MORTARS WITH DIFFERENT FORMULATIONS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, ss.183-189, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING CORE COMPRESSIVE STRENGTH AND NON-DESTRUCTIVE TESTING OF CONCRETE

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.38, ss.171-182, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mekanik ve Fiziksel Özellikleri Bakımından Genleştirilmiş Perlit Agregalı Hafif Blok

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.47-58, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GLASS FIBRE REINFORCED PRECAST CONCRETE CONTAINING HIGH CONTENT POZZOLANIC MATERIALS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.37, ss.675-686, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mechanical properties of concrete to concrete interfaces under uniaxial and shear forces

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.24, ss.1037-1042, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

BAZALT LİFLER VE BAZALT LİFLİ BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.32, ss.444-452, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Physical and Thermo-Physical Properties of High Strength Concrete Containing Raw Rice Husk after High Temperature Effect

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and Environmental Engineering, cilt.8, ss.859-864, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Properties of Cement Mortars Reinforced with Polypropylene Fibers

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.32, ss.164-175, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mechanical Properties and Released Gas Analysis of High Strength Concrete with Polypropylene and Raw Rice Husk under High Temperature Effect

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil and Environmental Engineering, cilt.7, ss.806-811, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hafif Beton

Sigma Dergisi, cilt.2, ss.181-192, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Physical and Mechanical Properties of Cement Based Coating Materials

International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA 2018), Sivas, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.504-511

Mechanical and Thermal Insulation Properties of Lightweight Mortars with Perlite

International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA 2018)), Sivas, Türkiye, 20 Eylül 2018, ss.497-503

Effect of Sodium Hydroxide on Fresh State Properties of Sodium Carbonate Activated Blast Furnace Slag Pastes

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-8

AN INVESTIGATION ON THE PROPERTIES OF MORTARS INCORPORATING BASALT POWDER AND POLYPROPYLENE FIBER

8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, Elazığ, Türkiye, 19 Ekim 2017, ss.2930-2933

Properties of alkali activated mortars with combinations of different starting materials

First International Conference on Bio-Based Building Materials., Clermont-Ferrand, Fransa, 22 Haziran 2015, ss.100

Hafif Agregaların Suya Doyurma Yöntemlerinin Beton Özelliklerine Etkileri

BETON 2011, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2011, ss.130-139

Behavior of High Strength Concrete with Raw Rice Husk Exposed to High Temperature Effect

Sustainable Intelligent Manufacturing - 2013, Portugal, Lisbon, Portekiz, 26 - 29 Haziran 2013, cilt.1, ss.593-597

Yüksek Sıcaklık Etkisinde Kalan Pirinç Kapçığı Katkılı Betonun Termofiziksel Özellikleri

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, cilt.1, ss.221-229

Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Hünkar Kasrı Otağ ı Hümayun Örneği

İnşaat Mühendisliği'nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.56-57

The Effects of Environmental Conditions on Deterioration Process in Historic Buildings

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.447-448

YAPIDA BETON KALİTESİNİN TAHRİBATLI ve TAHRİBATSIZ YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası XVII.Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004, ss.482-486

Kitap & Kitap Bölümleri