Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Eylül 2017 Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması Birincilik Ödülü

    TMMOB ŞPO

  • Mayıs 2017 İkinci Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TUÇEV