Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mekansal Okunabilirliği Sinema Filmlerinde Aramak

Mekan Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019

Kalabalık Şehirciliği: Kamusal Mekanda Kalabalık Tasarımı

8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 43. KOLOKYUMU, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019

KENTSEL TASARIM VE KALABALIK DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNİN KADIKÖY ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

1. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Mart 2019, ss.65-67