Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IMPLEMENTATION OF AN MS EXCEL TOOL FOR BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK ALGORITHM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING EDUCATION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.251-260, 2018 Özet

AN MS EXCEL TOOL FOR PARAMETER ESTIMATION BY MULTIVARIATE NONLINEAR REGRESSION IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING EDUCATION

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.35, ss.265-273, 2017 Özet

Municipal Wastewater Treatment With A Pilot Scale Two Stage Cascade Biological Nutrient Removal Process

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FENBILIMLERI DERGISI, cilt.34, ss.71-79, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Recent Advances in Membrane Fouling Control in Wastewater Treatment Processes

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON  ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Kiev, Ukrayna, 19 Eylül 2018, ss.215-221

Use of the Forward Osmosis Technology in Landfill Leachate Treatment

EURASIA 2014 Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2014, cilt.1, ss.978-981

Stabilization of Cattle Manure with Anaerobic Digestion Process: A Pilot Scale Study

EURASIA Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 14 Kasım 2011, cilt.1, ss.34-40

Büyükbaş Hayvan Atıklarının Aerobik Kompostlaştırılmasında Mevsimsel Etkilerin İncelenmesi

ORAK 2010 Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Kompostun Kullanım Alanaları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 08 Haziran 2010, ss.75-82

Büyükbaş Hayvan Atıklarının Anaerobik Çürütme ile Stabilize Edilmesi

ORAK 2010 Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, Türkiye, 8 - 09 Haziran 2010, ss.93-101

Büyükbaş Hayvan Atıklarının Yönetimi

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu 08, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2008, ss.447-458