Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 4. ASOS SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2017 IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Modern Sanatta İslam Estetiği Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2005 Modern Sanatta İslam Estetiği

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2000 Sanat ve İnanç Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Burslar

 • 2011 - 2012 YÖK Öğretim Üyesi Yurtdışı Araştırma Bursu

  YÖK

 • 2000 - 2001 İBÜ Tasarım Kültürü ve Yönetimi Sertifika Programı Sergileme Uzmanlık Dalı’nda eğitim

  Üniversite