Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Afili Saçlar ve Peruklar

Toplumsal Tarih, ss.88-96, 2018 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul’da Kamusal Alanda Sergilenmiş Enstalasyonlara İlişkin Envanter Çalışması (1990 - 2015)

İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.38-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matem Siyahı

Toplumsal Tarih, ss.88-96, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Göz Kamaştıran Kudret

Toplumsal Tarih, ss.90-95, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Meryem Ne Giyerdi

Toplumsal Tarih, ss.92-96, 2017 (Hakemsiz Dergi)

İzlenimci Ressamların Paris’i

Toplumsal Tarih, ss.90-95, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kilise Portreleri

Toplumsal Tarih, ss.92-96, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Ortaçağ Avrupa Resminde Kent İmgeleri

Toplımsal tarih, ss.92-95, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Günlük Hayat Resimlerinde Genelevler

Toplumsal Tarih, ss.94-96, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Günlük Hayat Resimlerinde Konserler

Toplumsal Tarih, ss.92-95, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Günlük Hayat Resimlerinde Eğlenceler

Toplumsal Tarih, ss.92-95, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Resmin Resmi Sanat Odaları

Toplumsal Tarih, ss.92-95, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Resminde İşler Terziler

Toplumsal Tarih, ss.92-95, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Resminde Pazar Yerleri

Toplumsal tarih, ss.90-93, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Günlük Hayatı Resmetmek

Toplumsal Tarih, ss.94-98, 2014 (Hakemsiz Dergi)

1980 Sonrası Modern Türk Resminde İslam Etkisi ve İki Sanatçı: Ergin İnan ve Murat Morova

Sanat Tarihi Yıllığı, ss.15-26, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Superflex: Kamusal Projeler

Arredamento Mimarlık, sa.175, ss.108-113, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tacuinum Santitatis Resimleri Aracılığıyla Yiyecek Tarihine Bir Bakış: Ekmek

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.74, ss.239-250

Müzelerde Çağdaş Sanat Sergilemelerinde Sahne Yazım

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, ss.109

Çağdaş Türk Resminde Dinsel Referanslar

Sanat ve İnanç Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Bu Resim Ne Anlatıyor? Günlük Hayat

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018

Bu Kitap Ne Anlatıyor? Mitoloji

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017

Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

1980 Sonrası Modern Türk Resminde Geleneksel Bir Motif Olarak Dinsel Simgelerin Kullanımı

Gelenekten Çağdaş: Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek, Tut Barış, Editör, İstanbul Modern, İstanbul, ss.18-23, 2010

Fer'iye Sarayları

Dünden Bugüne Beşiktaş, Akbayar Nuri, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.105-106, 1998

Naciye Sultan Yalısı

Dünden Bugüne Beşiktaş, Akbayar Nuri, Editör, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.69, 1998

Yılanlı Yalı

Dünden Bugüne Beşiktaş, Nuir Akbayar, Editör, Tarih Vakfı yurt YAyınları, 1998

Ansiklopedide Bölümler

Cumhuriyet’in 75 Yıl

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yıl

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Cumhuriyet’in 75 Yılı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ss., 1998

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, ss.294, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, ss.216, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, ss.215, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınalrı, ss.215-216, 1994

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

Tarih Vakfı Yayınları, ss.293-294, 1994

Diğer Yayınlar