Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Revisiting income convergence in Turkey: Are there convergence clubs?

GROWTH AND CHANGE, cilt.50, sa.3, ss.1185-1217, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Suriye'li Gocmenlerin Turkiye Ekonomisine Etkileri

Avrasya Bilimler Akademisi Isletme ve Iktisat Dergisi, sa.18, ss.1-12, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kurumlar, Kurallar ve Büyüme İlişkisi Üzerine

İktisat ve Toplum, ss.20-27, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Energy Efficiency Policies in Turkey:The Case of Standards and Labels

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.3, ss.62-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye\\\'de Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik bir Öneri: Beyaz Eşya Teşvik Uygulamaları

Hukuk ve İktisat Araştırmaları, cilt.4, sa.1, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kurumsal İktisat Okulunun Temelleri

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.183-204, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşmenin Mülkiyet Hakları Üzerine Etkileri

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, 1 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşen Dünyada Çevre Hakları ve Mülkiyet İlişkisi

Ekonomi Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, 1 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Between two continents: Röpke's years in Istanbul

Wilhelm Röpke (1899-1966), Patricia Commun,Stefan Kolev, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.11-29, 2018

Why Do Labor Standards Differ Across Muslim Countries?

Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization, Yenilmez, F., Kilic¸, E., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.1-16, 2017